หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/03/2562
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ระดมทุนและประชาสัมพันธ์ สาขาเชียงใหม่
Fundraiser
ด่วนมาก!!!
สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์)
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ประชาสัมพันธ์และระดมทุนแก่บุคคลทั่วไป ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน งานแสดงสินค้า เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและสนับสนุนการทำงานของ UNHCR ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับ
• เข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพตามที่องค์กรกำหนด
• ร่วมทำกิจกรรมต่างๆของ UNHCR

คุณสมบัติ
• มีประสบการณ์ด้านการระดมทุนหรือการขายจะได้รับการพิจารณาพิเศษ
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี กล้าแสดงออก และชอบพูดคุย
• มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
• มีความยืดหยุ่น สามารถที่จะทำงานในหลากหลายสถานที่ และมีความพร้อมที่จะทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์(เฉลี่ยทำงาน5วันต่อสัปดาห์)
• มีความกระตือรือร้นและชอบงานที่ท้าทายความสามารถตนเอง
• พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ( ไม่จำกัดสาขา )
• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
• รายได้รวม 18,000-30,000 บาท ( ค่าตอบแทนตามผลงาน )
• โอกาสในการเติบโตในสายงานและเรียนรู้การทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร
• โอกาสเดินทางท่องเที่ยวและทำงานในสถานที่ต่างๆในประเทศไทย
• โอกาสได้ไปศึกษาดูงานการทำงานของเจ้าหน้า UNHCR ภาคพื้นสนาม
• ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับนานาชาติ รวมถึงการอบรมแบบตัวต่อตัว
• ประกันสุขภาพ ครอบคลุม 100%
• ค่าเดินทาง
• กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมทุกเดือน และสวัสดิการอื่นๆ

เกี่ยวกับบริษัท
 • UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) หรือ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN) ก่อตั้งในปี พ.ศ.2493 โดยมีภารกิจหลักในการดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก
• UNHCR ทำงานใน 128 ประเทศทั่วโลกเพื่อให้ความคุ้มครองตลอดจนหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับบุคคลที่อยู่ในความห่วงใยของ UNHCR ด้วยสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่เข้าขั้นวิกฤติ 68.5 ล้านคนทั่วโลกถูกบังคับให้ลี้ภัยเนื่องจากสงคราม และการประหัตประหาร ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 UNHCR ต้องการงบประมาณอย่างมากเพื่อทำงานด้านมนุษยธรรม จึงจำเป็นที่จะดำเนินการระดมทุนผ่านรัฐบาล ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งการระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ “ Face to Face Fundraising ” ที่มีการดำเนินงานในประเทศไทยมาแล้วกว่า 10 ปีและเป็นช่องทางที่สำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของ UNHCR ได้มีโอกาสสื่อสารเรื่องผู้ลี้ภัยแก่บุคคลภายนอกได้มากที่สุด
• และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่สูญเสียทุกอย่าง ให้มีชีวิตใหม่ เราขอเชิญท่านร่วมงานกับเรา

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Number of Employee :
-

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) หรือ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN) ก่อตั้งในปี ..2493 โดยมีภารกิจหลักในการดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลก

 

UNHCR ทำงานใน 128 ประเทศทั่วโลกเพื่อให้ความคุ้มครองตลอดจนหาทางออกที่ยั่งยืนให้กับบุคคลที่อยู่ในความห่วงใยของ UNHCR ด้วยสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่เข้าขั้นวิกฤติ 68.5 ล้านคนทั่วโลกถูกบังคับให้ลี้ภัยเนื่องจากสงคราม และการประหัตประหาร ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 UNHCR ต้องการงบประมาณอย่างมากเพื่อทำงานด้านมนุษยธรรม จึงจำเป็นที่จะดำเนินการระดมทุนผ่านรัฐบาล ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป ซึ่งการระดมทุนผ่านเจ้าหน้าที่โดยตรง หรือ “ Face to Face Fundraising ” ที่มีการดำเนินงานในประเทศไทยมาแล้วกว่า 10 ปีและเป็นช่องทางที่สำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ UNHCR ได้มีโอกาสสื่อสารเรื่องผู้ลี้ภัยแก่บุคคลภายนอกได้มากที่สุด

 

และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่สูญเสียทุกอย่าง ให้มีชีวิตใหม่ เราขอเชิญท่านร่วมงานกับเรา

พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
Address :
สำนักงานประจำประเทศไทย ชั้น 3 อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพ 10200
Telephone :
0-2288-1479
ชื่อผู้ติดต่อ : PSP / UNHCR
ที่อยู่ : United Nations Bldg., 3rd Floor, Ratchdamnoen Rd., Phra Nakorn, Bangkok, 10200
โทรศัพท์ : -
โฮมเพจ : http://www.unhcr.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์)