หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำรายงาน Loss Ratio ของสาขา ตัวแทนและกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหา
2. จัดทำรายงานส่วนลดงานประกันใหม่ป้ายแดง รายงานส่วนลดงานต่ออายุของแต่ละสาขา และรายงานส่วนลดแยกรหัสรถและยี่ห้อ
3. กำหนดทุนประกันรถโดยสารและติดตามผล
4. จัดทำรายงานสรุปการปรับทุนประกันรถโดยสารที่จัดส่งให้สาขาแก้ไข
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- อายุ 22 - 30 ปี
- เพศ ชาย
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ ประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี เช่น โปรแกรม Microsoft office** 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี  
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี 
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : การจัดการ
คณะ : วิทยาการจัดการ
คณะ : วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-3500-79 ต่อ 6116,1611,6131
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)