หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (สาขาภูเก็ต)

Underwriter (Phuket Branch)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย และออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้า
 • ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า และดำเนินการประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ สถิติ การประกันภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักการบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานประกันวินาศภัย หรือสายงานธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Life insurance (ประกันชีวิต)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 72 ปี บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลที่รักความก้าวหน้าเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานประจำ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนต่างๆ ที่ดี

Bangkok Insurance is a leading and firmly - established non-life insurance company for over 72 years of operating. We are currently seeking for highly motivated and experienced professionals to join our winning team forth following position. The successful candidates will receive attractive salary, fringe benefit and others form of remuneration. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Bangkok Insurance Public Co.,Ltd.(BKI)
Primary Industries :
Insurance
Number of Employee :
1200"
Registration :
760.5 million baht
งาน หางาน สมัครงาน
THE GREATEST HONOUR 

His Majesty the King graciously bestowed the Royal Garuda Emblem upon Bangkok Insurance Public Company Limited on April 26, 2004, which was an auspicious occasion and the greatest honour for the Company, the management and the staff. 

The Royal Garuda Emblem is equivalent to a certificate of assurance that the Company operates its business with honesty and integrity, is financially stable, and it trustworthy in its dealings with the general public. It also provides moral support to entrepreneurs and further enhances the prosperity and stability of business throughout the country

The Company has been arranging a request for the Royal Garuda Emblem since October 25, 1976, when Mr. Chin Sophonpanich was chairman. Now, it has been granted, the Company is recognized as being under His Majesty’s patronage. It is a great and precious honour, and the Company will always live up to the Royal Garuda Emblem’s worthiness and preserve its good reputation.
Company History

With paid up capital of 5 million baht, Bangkok Insurance PCL. was established on April 15, 1947 as Asia Insurance Co., Ltd. under the management led by Chin Sophonpanich. Its office was located on Anuwong Road, Samphantawong District, Bangkok.
 
Later in 1956, the Company was relocated to Asia Building on Suapa Road.

In 1964, the Company was renamed to Bangkok Insurance Company Limited.

In 1968, a new office was constructed on Silom Road. 

In 1978, the company was listed on the Stock Exchange of Thailand. It was registered a public company in 1993 as Bangkok Insurance Public Company Limited.

With its readiness for a liberalized insurance market and determination to boost the business to better serve customers' needs, the company moved its office to the heart of the business district at Bangkok Insurance Building on Sathon Tai Road in 1999.

At present, the company has operated its business for more than 60 years, under the leadership of Mr. Chai Sophonpanich, Chairman and President, the executive and the staffs and increased its registered capital to 760.5 million baht.
 
Since the high competition in Non-life Insurance business, our Company has prove to be the leading company in Insurance business by achieving ISO 9002:1994 Certificate for Motor Vehicle Insurance in 1997 and for all classes in 2001. Where we are considered to be the First to receives such award both in Thailand and all over Asia. Once again, we have maintain or customer's trust and confidence by being awarded the ISO 9001:2000 Certificate in all classes of Non-Life Insurance in August 30th 2002 from Bureau Veritas Quality International (BVQI), under the authority of UKAS, the quality management institution.

For more than half a century, the company has adhered to the customer-oriented strategy, providing its clients with fair services and integrity. To further accommodate all clients, better meet their demands and strengthen mutual ties, the company embarked on an aggressive plan under an enhanced corporated vision by surveying the demands of its customers and developing new services. These efforts brought about the new organization structure that maximizes the provision of services based on 4 business channels, financial institutions, non-life insurance brokers, agent and direct customer, with an emphasis on convenience through a Single Point of Contact.

พันธกิจของบริษัท
Company statement
Vision

Bangkok Insurance aims to be the most preferred non-life insurer in Thailand

We will sustainably grow our business through:

- Financial Soundness

- Diversified Product Ranges

- Customer Centricity

With due emphasis on:

- Enterprise-Wide Risk Management

- People and Technology Capabilities

- High Standard of Corporate Governance and Social Responsibility

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource

สวัสดิการ :

 

1.ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
   Life Assurance, Health Insurance and Personal Accident Insurance
2. ซื้อประกันในราคาพิเศษ
   Special premium rate for the company's insurance policies
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
    Annually medical check-up
4. เงินกู้ยืม
   Loans
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   Provident fund
6. การฝึกอบรมและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
   Training and career development
7. ทุนการศึกษา
   Educational scholarship
8. เครื่องแบบพนักงาน
   Uniform
9. กิจกรรมสัมพันธ์
   Company's activities
10. ท่องเที่ยวประจำปี
   Annual trip
11. เลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
   staff party
12. ของขวัญสำหรับวันพิเศษ
   Gift for special occasions
13. วันหยุดพักผ่อน
   Vacation

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Bangkok Insurance Public Co.,Ltd.(BKI)
Address :
25 Bangkok Insurance Building Sathorn Tai Road, Sathorn Bangkok 10120
Telephone :
0-2285-8558, 0-2285-8520
Fax :
0-2610-2142
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 25 Bangkok Insurance Building, Sathorn Tai Road, Thung Maha Mek, Sathorn Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2285-8558
โทรสาร : 0-2610-2142
โฮมเพจ : http://www.bangkokinsurance.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)