หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค

บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

TMB Retail Banking มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งมอบประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกๆคน ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ประจำสาขา ตำแหน่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการให้คำแนะนำ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของทางธนาคาร เช่น เงินฝาก สินเชื่อ ประกันชีวิต กองทุน ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการภายในธนาคาร พร้อมหาโอกาสในการสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นในอนาคต เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันตามที่ธนาคารกำหนดไว้

คุณสมบัติ

ถ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ทางธนาคารต้องการคุณมาร่วมงานกับเรา

 • จบปริญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาต IC Complex, Life/Non Life
 • มีบุคคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการสื่อสารเป็นเลิศ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ทำงานเป็น Personal Banker จะได้อะไรบ้าง

 • มีสวัสดิการประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
 • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารสมทบให้ตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มงาน
 • สำหรับสาขาทำการ 7 วัน มีเงินพิเศษ 2,500 – 3,000 บาท/ต่อเดือน
 • มีการอบรมพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางธนาคาร โดยวิทยากรมืออาชีพ
 • มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ และผลงาน
 • มีโอกาสรับรายได้ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับผลงานในแต่ละเดือน นอกเหนือจากเงินเดือนประจำที่ได้รับ
 • มีชุดเครื่องแบบพนักงานให้แรกเข้าทำงาน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : บัญชี
สาขา : บัญชีการเงิน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือกรณีปฏิบัติงานสาขาทำการ7วัน
เกี่ยวกับบริษัท
TMB มุ่งมั่นในการ Make THE Difference…เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และมอบสิทธิพิเศษสูงสุดให้กับลูกค้าของธนาคาร ด้วยแนวทางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Need-based) ทั้งง่ายและสะดวก (Simple & Easy) เป็นหัวใจหลัก 
ชื่อผู้ติดต่อ : บุคลากรและธุรกิจสัมพันธ์ 1
ที่อยู่ : 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02 242 3584, 02 299 1251
โทรสาร : 02 242 3594
โฮมเพจ : http://www.tmbbank.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)