หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วัดระยะการมองเห็น

Visual Acuity
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจวัดระยะการมองเห็น เพื่อประเมินผลความสามารถในการมองเห็นของผู้ป่วย ก่อนการรักษาและหลังการผ่าตัด
 • ตรวจวัดระยะการมองเห็น ตามคำสั่งแพทย์
 • ตรวจวัดระยะการมองเห็น เพื่อนำผลไปประกอบแว่น หรือ คอนแทคเลนส์ และให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพสายตาเบื้องต้น และการใช้ผลิตภัณฑ์แก้ไขสายตาที่ถูกต้อง
 • จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ-อุปกรณ์ตามแผนงานที่วางไว้
 • ประสานงานในการส่งข้อมูลด้านสายตาของผู้ป่วยไปยังแผนกแว่นตาและคอนแทคเลนส์
 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามระบบมาตรฐาน
คุณสมบัติ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ประกันสังคม 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • โบนัสผันแปร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้
 • การฝึกอบรม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • อื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เลขที่ 80/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-6393399 ต่อ 755
โทรสาร : 02-6393311
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด