หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด

Marketing Research
ด่วนมาก!
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ธนบุรี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. นำเสนอข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยได้ Pretest มากกว่า
80%
2. ประเมินผลการตัดสินใจซื้อของลูกค้าต่อโปรโมชั่นแต่ละกิจกรรม
3. ประเมินผลการให้บริการของพนักงานขายกับลูกค้า
4. จัดทำงานวิจัยโครงการใหม่
5. จัดทำวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค
6. ประมวลผลแบบสอบถามหลังการออกบูธ
7. จัดทำรายงานวิจัยต่างๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และตามร้องขอ
จากส่วนงานอื่นๆสถานที่ทำงาน: กรุงเทพ เขต: ธนบุรี

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
• อายุ 25 - 35 ปี
• เพศ ชาย/หญิง
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/วิทยาศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ สาขาการ
  บริหารจัดการ, สถิติ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์การทำงาน 3 - 7 ปี
• มีประสบการณ์ทำงานด้านวิจัยตลาดทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
  คุณภาพ
• มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ธนบุรี)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : สถิติประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : สถิติ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรกจำนวน 5 ล้านบาท โดยกลุ่มครอบครัมแพทยานันท์ ภายใต้การบริหารองค์กรโดยมีนายแพทย์ วิเชียร แพทยานันท์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเป็นทำเลที่ดีเป็นหลัก

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 750 ล้านบาท

บริษัทฯ เริ่มต้นพัฒนาและเสนอขายโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการแรกเมื่อปี 2539 ภายใต้ชื่อ "บ้านพระยาภิรมย์ รัชดา" ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น หลังจากนั้นได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกหลายโครงการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบโครงการบ้านพักอาศัย รูปแบบทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ อาคารชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยวระดับไฮเอ็นด์  
 

ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
Number of Employee :
-

กว่าจะเป็น CMC Group - About CMC Group

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (บริษัท”) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน ล้านบาท โดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ ภายใต้การบริหารองค์กรโดยนายวิเชียร แพทยานันท์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเป็นทำเลที่ดีเป็นหลัก ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 750 ล้านบาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ เลขที่ 909/1 ชั้น ห้อง 601 - 602 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

บริษัท เริ่มต้นพัฒนาและเสนอขายโครงการอสังหาริมทรัพย์โครงการแรกเมื่อปี 2539 ภายใต้ชื่อ บ้านพระยาภิรมย์ รัชดา” ซึ่งเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง ชั้น หลังจากนั้นได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกหลายโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2537
• CMC Group ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มครอบครัวแพทยานันท์ ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 5,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ปี 2539
• เริ่มพัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย สูง ชั้น ภายใต้ชื่อโครงการว่า "บ้านพระยาภิรมย์ รัชดา" เป็นครั้งแรก

ปี 2546
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัยสูง ชั้น จำนวน 198 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "พระยาภิรมย์ ชาโตว์ ริเวอร์โบ้ท" บริเวณถนนเจริญนคร

ปี 2548
• เริ่มพัฒนาโครงการแนวราบ ประเภททาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ 3-4 ชั้น จำนวน 144 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "คาซ่า ยูเรก้า เพชรเกษม 63/4" 

ปี 2549
• พัฒนาและเปิดขายโครงการทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ ระดับไฮเอ็นด์ ภายใต้ชื่อโครงการ "คาซ่า ยูเรก้า บางแค" จำนวน 144 ยูนิต
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 150 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 17" ในซอยรัชดา 17
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย สูง ชั้น จำนวน 292 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 13" ในซอยรัชดา 13

ปี 2550
• เริ่มพัฒนาและเปิดขายโครงการแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว ระดับไฮเอนด์ จำนวน 36 ยูนิตในเฟสแรก ภายใต้ชื่อโครงการ "เดอะริชพระราม 2" ในซอยบางกระดี่ ถนนพระราม 2
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย สูง ชั้น จำนวน 79 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 36" ในซอยรัชดา 36
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 120 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "ชาโตว์ อินทาวน์ เมเจอร์ รัชโยธิน" ในซอยพหลโยธิน 30 (ซอยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร)

ปี 2551
• เริ่มพัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัยแบบ High-Rise สูง 37 ชั้น จำนวน 593 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง" บนถนนรามคำแหง
• โครงการเดอะริช พระราม ได้รับรางวัลชมเชยบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานปี 2551 จากกระทรวงพลังงาน สำหรับแบบบ้าน Santa Barbara ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยมากกว่า 300 ตารางเมตร
CMC Groupได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 โดย Bureau Veritas Certification

ปี 2552
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย ระดับพรีเมี่ยม สูง ชั้น จำนวน 79 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "แบงค์คอก เฟ'ลิซ เมเจอร์ รัชโยธิน" ในซอยพหลโยธิน 30 (ซอยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร)
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัยแบบ High-Rise สูง 26 ชั้น จำนวน 417 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม" บนนถนนเพชรเกษม
• พัฒนาและเปิดขายโครงการแนวราบ ประเภททาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม ชั้น จำนวน 107 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "คาซ่า ยูเรก้า พระราม 2 – พุทธบูชา" ในซอยพระราม 2 – พุทธบูชา 24
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย สูง ชั้น จำนวน 79 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 11" บนถนนพหลโยธิน ซอย 11

ปี 2553
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย สูง ชั้น จำนวน 79 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "ชาโตว์ อินทาวน์ พหลโยธิน 14"
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย สูง ชั้น จำนวน 79 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 20"
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัยแบบ High-Rise สูง 30 ชั้น จำนวน 565 ยูนิต และแบบ Low-Reis สูง ชั้น จำนวน 145 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "แบงค์กอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ" บนถนนรัชดา่-ท่าพระ

ปี 2554
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย สูง ชั้น จำนวน 79 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-1"
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย สูง ชั้น จำนวน 79 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "ชาโตว์ อินทาวน์ วิภาวดี 30-2"
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย สูง ชั้น จำนวน 192 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ "ชาโตว์ อินทาวน์ เมเจอร์รัชโยธิน 2"
• พัฒนาและเปิดขายอาคารชุดพักอาศัย สูง 19 ชั้น ภายใต้ชื่อโครงการ "แบงค์กอก ฮอไรซอน พี48 " บนถนนเพชรเกษม

พันธกิจของบริษัท
Company statement

Vision & Mission - วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับภูมิภาค

พันธกิจ
เราจะเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพสินค้าและบริการ ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระดับที่สูงกว่าคู่แข่งขันในทุกผลิตภัณฑ์

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

เบี้ยขยันประจำเดือน (800 บาท/เดือน)

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

โบนัส

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

ปรับเงินเดือนประจำปี

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

ประกันสังคม

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

รางวัลตอบแทนตามอายุงาน

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

เงินช่วยเหลือ(กรณีงานแต่ง,งานศพ)

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

สังสรรค์ประจำปี

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

อบรมเสริมความรู้(ภายใน,ภายนอก)

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

ชุดฟอร์มพนักงาน

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

เงินกู้สำหรับซื้อคอมพิวเตอร์

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท

http://cmcg1.homeip.net/career/images/plus_small.gif

สวัสดิการซื้อบ้านโครงการของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
Address :
909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ 10600
Telephone :
0-2468-9000 # 8203
Fax :
0-2468-9000 # 8590
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 909/1 CMC Tower 6th Floor, Unit 601-602 Somdejprachaotaksin Road, Daokanong,Thonburi,Bangkok 10600
โทรศัพท์ : 1172 ต่อ 2999
โทรสาร : 0-2468-9000 # 8590
โฮมเพจ : http://www.cmc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)