หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำสาขาปิ่นนคร) - 2 ตำแหน่ง

R&D Staff
บริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ตลิ่งชัน)
คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
2  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science/Product Development หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในตำแหน่ง 0 - 2 ปี
4. มีทักษะในการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์ รับผิดชอบงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (ตลิ่งชัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : พัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
ประสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันอุบัติเหตุ , ชุดฟอร์ม , โบนัสประจำปี , เบี้ยขยัน , อาหาร , ค่าเดินทาง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการผลิต และจัดจำหน่าย เครื่องดื่ม / น้ำผลไม้ โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 , GMP , HACCP , KOSHER และ HALAL

บริษัทดำเนินงานโดยผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีประสบการณ์มานานกว่า 42 ปี ก้าวสู่ความเป็นผู้นำตลาด มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ประเภทน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว  บริษัทฯได้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อสนองตอบความต้องการลูกค้าตามยอดขายที่เติบ โตอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมโยงตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) โดยบริษัทได้พัฒนาทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของไทยเพื่อพัฒนาด้านการตลาดและ จัดจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศผ่านทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ต้องการรับสมัครบุคคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 101 Chakpra Rd., Klong Chakpra, Talingchan, Bangkok 10170
โทรศัพท์ : 0-2881-3522-3 ต่อ 106 - 107
โทรสาร : 0-2881-3521
โฮมเพจ : http://www.taveephol.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด