หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิศวกรรมระบบเครือข่าย(Network Engineer )

Network Engineer
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด/บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุมกำกับดูแลในด้าน การบำรุงรักษา การดำเนินการ การแก้ไขเหตุฉุกเฉิน และการบริการ ตั้งแต่การวางแผนการบำรุงรักษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และออกแบบปรับปรุง ระบบที่ใช้เพื่อการสื่อสารผ่านโครงสร้างระบบเครือข่ายสายสัญญาณหลักและเครือข่ายไร้สาย ภายในพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้าของผู้เช่า ให้เป็นตามแผนการทำงาน พัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่ออุปกรณ์สื่อสาร สายสัญญาณที่ชำรุดให้กลับมาพร้อมใช้งานตลอดเวลา

1. ปฏิบัติการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย

2. จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • Core Network
 • Wifi Network
 • Network Security
 • Location Base System
 • Monitoring System
 • UPS & Data Center Facility
 • พิจารณาการจัดทำบัญชีรายชื่อ อุปกรณ์ การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
 • ตรวจสอบ Check list การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / วิเคราะห์แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • กำหนดเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม
 • กำหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพระบบ 3.
3. การซ่อมเมื่อเกิดความเสียหาย
 • จัดทีมงานเข้าแก้ไข/จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและอะไหล่สำรอง
 • ติดตามผลการซ่อมที่ดำเนินการเอง
 • สรุปผลการซ่อมและรายงานผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามผลการซ่อมของผู้รับจ้าง
 • ขออนุมัติงบประมาณการซ่อม และการจัดจ้างผู้รับจ้าง
 • คัดเลือกผู้รับจ้าง
 • จัดทีมงานเข้าแก้ไข/จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและอะไหล่สำรอง
 • ติดตามผลการซ่อมที่ดำเนินการเอง
 • สรุปผลการซ่อมและรายงานผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามผลการซ่อมของผู้รับจ้าง
 • ขออนุมัติงบประมาณการซ่อม และการจัดจ้างผู้รับจ้าง
 • คัดเลือกผู้รับจ้าง
4. จัดสรรทรัพยากร
 • การจัดกำลังพล
 • จัดทำแผนการลุจำหน่าย
 • การบริหารจัดการเครื่องมือ และทรัพย์สิน
 • จัดทำแผนการบริหารด้านความปลอดภัย
5. ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
6.สนับสนุนให้บริการพื้นที่ส่วนกลางและผู้เช่า
7. สนับสนุนอนุรักษ์พลังงาน
8. ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
 • เพศชายอายุไม่เกิน 32 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์การทำงาน 3-5 ปี ในด้านติดตาม ตรวจสอบ ความคุมดูแลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ WiFi ลูกค้า/ร้านค้าผู้เช่า
 • ด้านคอมพิวเตอร์สามารถ ใช้โปรแกรม Cisco SDA,CMX,LBS,WLC,Firewall,System Monitoring & Control, Data Center Management
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามี Cisco Certified Network Associate & Professional จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : การโทรคมนาคม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครือข่าย
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ พาราไดซ์พาร์ค

บริษัทกำลังขยายธุรกิจทั้งด้าน การบริหารศูนย์การค้า ธุรกิจค้าปลีก และการตลาดในศูนย์การค้าปัจจุบัน และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แก่ โครงการ ไอคอนสยาม และห้างสรรพสินค้าทาคะาชิมาย่า ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์ค ของประเทศ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณน้องนุช แหวนทองคำ
ที่อยู่ : 989 อาคาร สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 065-521-5713
โทรสาร : 0-2658-1020
โฮมเพจ : http://www.siampiwat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด/บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด