หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน

Financial Analyst
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ลาดกระบัง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Assist Finance Manager with annual business plan , budget , Income statement , Balance sheet, cash flow,capital Expenditure and investment Analysis to be finished rithin agreed time frame
 • Responsible for management reports
 • Managing and control company budget and CAPEX as per forecast, Performing and updating financial forecasting model.
 • Analysis the financial data and communicate to each department for their actual and budget spending
 • Highlighting and anticipating from changes of makro economie and government policy toward company performances.
คุณสมบัติ
Qualification
• Male or female, aged between 22 - 37 years old.
• At least Bachelor Degree in Finance or Accounting.

Desired Skills and experience
 • working experience 0-3 years in financial planning and analysis experience or relating to your education background
 • key skills include : Financial Planning ,Good management , Problem Solving, proficiency in interpreting financial results,  analyze trends and business indicators.
 • Ability to rigorously test assumption and plans to minimize risk 
 • Proactively, creativity, and position attitude
Knowledge about work
 • Strong Analytical skill
 • computer literacy especially MS office and SAP System is a plus
 • Able to work well under pressure
 • Good command of English (TOEIC 650 )
สวัสดิการ
1.โบนัสและเงินสินน้ำใจประจำปี
2.เงินรางวัลตอบแทนการไม่หยุดงาน ขาดงาน ลา มาสาย
3.ขึ้นเงินประจำปี / เลื่อนตำแหน่งประจำปี
4.ค่าทำงานล่วงเวลา
5.ค่าใบอนุญาต (วิศวกร, นิติกร, ตรวจสอบภายในหรือการเงิน)
6.ค่าใบรับรองภาษา (อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่นหรือเกาหลี)
7.เงินพิเศษประจำปีกรณีไม่ขาดงาน ไม่ลาและไม่มาสาย
8.เงินรางวัลอายุงานครบ10, 20, 30 ปี
9.ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
10.ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
11.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนฌาปนกิจ
12.สหกรณ์ออมทรัพย์
13.ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย / ของขวัญสมรส / ของขวัญบุตรแรกเกิด
14.ตรวจสุขภาพประจำปี
15.ชุดเครื่องแบบ / รองเท้าSafety
16.รถรับส่งพนักงาน
17.ข้าวและน้ำดื่ม
18.ทุนการศึกษาบุตร
19.ห้องพยาบาล / ร้านค้าสวัสดิการสินค้าราคาถูก
20.การจัดกีฬาภายใน / สังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
21.วันหยุดพิเศษ 12 เสาร์(ต่อ 1 ปี) / วันหยุดประจำสัปดาห์พิเศษเพิ่มเติม 12 วัน(ต่อ 1 ปี)
22.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน สูงสุดพิเศษ 7 - 10 วัน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
5.สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.8,สด.43)หรือเรียนจบหลักสูตรรด.ปี3 จำนวน 1 ใบ
6.หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการทำงานจากที่เดิม จำนวน 1 ใบ (ถ้ามี)
7.สำเนาผลสอบTOEICหรือผลสอบภาษาจีน, ผลสอบภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 ใบ (ถ้ามี)
สนใจสมัครติดต่อ คุณณัฐสุดา เขียวสนั่น แผนกสรรหาและค่าจ้างเงินเดือน ที่อยู่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-326-0831-6 ต่อ 1524 บริษัททำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 7.30-16.30 น. (เสาร์เว้นเสาร์)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000-60,000 บาท (สามารถเจรจาต่อรองได้)
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดกระบัง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การเงิน
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา : บัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : บัญชี
คณะ : บัญชี
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขา : บัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2523 โดยกลุ่มสิมะกุลธร และ Kirby Group ประเทศออสเตรเลียร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็นในประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressor) สำหรับใช้กับเครื่องทำความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ทำน้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศซึ่งได้เปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 ซึ่งได้แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 และดำเนินธุรกิจด้วยความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครบเป็นปีที่ 35 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวณัฐสุดา เขียวสนั่น
ที่อยู่ : 126 ซอยฉลองกรุง31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ : 02-3260831-6 ต่อ 1524
โทรสาร : 02-3260837
โฮมเพจ : http://www.compressor.kulthorn.com