หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

Evaluation and Assessment (Officer)
Warwick Institute/I-Study Co.,Ltd./บริษัท ไอ สตัดดี้ จำกัด
การศึกษา
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • พัฒนาข้อสอบปลายภาคให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน สามารถวัดระดับความสามารถของผู้เรียน เพื่อนำผลไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
 • ดำเนินการจัดสอบปลายภาคให้กับนักเรียน ตั้งแต่เตรียมข้อสอบ ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบ ตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบ
 • พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ (post evaluation) ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านหลักสูตรการเรียน ผู้สอน และสภาพแวดล้อมในการเรียน
 • วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาด้านต่างๆ ต่อไป
 • สังเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำไปวางแผนการเพิ่มอัตราการเรียนต่อกับสถาบัน (Retaining)
 • จัดทำการประเมินผลการทำงานประจำปีของอาจารย์ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงแนวทางการพัฒนา ศักยภาพของอาจารย์ในสถาบัน
 • มีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักเรียนและโรงเรียน
คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิปริญญาตรีในสาขาสถิติ การวัดผล หรือการประเมินผล มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

3. มีความสามารถด้านการใช้เครื่องมือทางการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล

4. มีความรับผิดชอบ รักในงานบริการ มุ่งมั่น และมีบุคลิกภาพที่ดี

5. มีความสามารถในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานสูง อัธยาศัยไมตรีดี และชอบพบปะผู้คน

6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี: Microsoft Office หากมีความถนัดด้าน Microsoft excel จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีประสบการณ์ในการทำงานที่โรงเรียนกวดวิชาหรือสถาบันการศึกษา จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

8. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การวัดผล และการประเมินผล จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : สถิติ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบัน Warwick คือผู้นำในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาและการเตรียมตัวสอบ ที่มีนักเรียนประสบความสำเร็จ ในการเข้าศึกษาต่อใน International Program ของ จุฬาลงกรณ์มหาสิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากกว่า 2,500 คน นับตั้งแต่ปี 2009
- เรามีความตั้งใจในการพัฒนาหลักสูตรการสอน และมีการเข้าถึงตัวนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยทีมอาจารย์ที่มากด้วย ประสบการณ์และทุ่มเทในการสอน
- เราให้ความสำคัญกับการประเมินการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทั้งอาจารย์และนักเรียนจะตระหนักถึงศักยภาพ ในการเรียนการสอนของตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถวางแผนอนาคตของตนเองได้อย่างเหมาะสม
- เรามีกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างสัมพันธ์ที่ดีของนักเรียนตลอดทุก ๆ เดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนของนักเรียน
- เรามีบริการในด้านการให้คำปรึกษา ทั้งการสอบและข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ ให้กับทั้งตัวนักเรียนเองและผู้ปกครอง ดังนั้น ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกระบวนการที่ซับซ้อนและข้อมูลต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากจากแหล่งอื่น

 โรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ (ด้านหลังห้างสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอร์รี่) ใจกลางของ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัย สร้างเป็นบรรยากาศที่เหมาะแก่การทำงาน และการศึกษาหาความรู้ ทำให้นักเรียน และอาจารย์ รวมไปถึงพนักงาน ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เปี่ยมไปด้วยความสุข และพร้อมที่ จะเติบโตไปด้วยกันภายใต้การสนับสนุนการจัดการ และการฝึกฝนที่ดีเยี่ยม 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณณัฐพร กิตติเดชปรีชา
ที่อยู่ : ชั้น 12A อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ (ด้านหลังสยามดิสคอฟเวอรี่) ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-4880
โทรสาร : 0-2658-4800
แสดงตำแหน่งอื่นใน Warwick Institute/I-Study Co.,Ltd./บริษัท ไอ สตัดดี้ จำกัด