หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

System Analyst

System Analyst
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ Scope งานในแต่ละโครงการร่วมกับทาง Business Consultant และ User

- จัดทำเอกสาร SDS ให้สอดคล้องกับ SRS

- จัดทำ Timesheet เพื่อส่งให้กับผู้บังคับบัญชา และผู้จัดการโครงการ

- จัดทำ Version Control ที่ตนเองพัฒนาตามที่บริษัทกำหนด

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ประสานงานร่วมกับทาง Programmer

- จัดทำ SIT

- มีความรู้ความเข้าใจในด้านบัญชีพื้นฐาน

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

- จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่ง System Analyst & design หรือที่เกี่ยวข้อง

- สามารถวิเคราะห์ระบบตามที่บริษัทกำหนดได้

- สามารถออกแบบระบบได้

- มีความรู้ใน Oracle หรือ Microsoft SQL

- มีความรู้ด้าน Object Oriented Programming เป็นอย่างดี

- พัฒนาโปรแกรมแบบ Model View Control ได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Saha Pathanapibul PLC is the leading Thai distributor of consumer goods, with a mission of providing affordable, international-standard quality products to Thai households nationwide. Since our establishment over 75 years ago, Saha Pathanapibul has been a trusted name among Thai consumers, and has developed into Thailand’s largest distributor of consumer products, with a modern logistics network covering every corner of the country and an impressive range of over 600 products marketed under 90 name brands. 
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ : 2156 New Petchburi Rd, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2318-0062# 1277
โทรสาร : 0-2319-1678
โฮมเพจ : http://www.sahapat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)