หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

Credit Analyst
ด่วนมาก!
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

*** ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง

 • ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ
 • พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ขอเช่าซื้อ
 • นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายละเอียดของโปรแกรมเช่าซื้อแต่ละโปรแกรมแก่พนักงานขายสินค้าของผู้แทนจำหน่าย
 • บริหารผลประโยชน์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย-ผู้เช่าซื้อ-บริษัท โดยเป็นผู้สนับสนุน/ผลักดันการขายสินค้าของผู้แทนจำหน่ายและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อ และลดโอกาสในการเกิดหนี้สูญให้กับบริษัท
 • ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
 • รวบรวมข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานของหน่วยงานและคู่แข่ง รักษา Performance ในการเข้าประเมินสินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • GPA 2.70
 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • เพศชาย
 • ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้และมีใบขับขี่
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทุนการศึกษา
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
รู้จัก สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

จากการที่บริษัทสยามคูโบคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้บริการการเช่าซื้อแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง จึงได้จัดตั้ง บริษัท สยามคูโบต้าลีสซิ่ง จำกัดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 โดยมีบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดจึงเสนอบริการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยของสยามคูโบต้าหลากหลายประเภทได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา และรถขุดขนาดเล็ก ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วยเงื่อนไขในการเช่าซื้อที่เหมาะสมกับรายได้โดยมีรูปแบบการผ่อนชำระหลายรูปแบบ เช่น รายเดือน รายปีละ 2 ครั้งรายปี และรายปีล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดค่างวดให้ตรงกับช่วงที่มีรายได้ของลูกค้าโดยปัจจุบันมีเกษตรไว้วางใจเข้ารับบริการสินเชื่อกับ 
 
สยามคูโบต้าลีสซิ่ง มากกว่า 280,000 รายและยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุภาพร ล่ามกิจจา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล – สรรหาพนักงาน
ที่อยู่ : 101/19-24 Moo 20 Navanakorn, Klongnueng, Klongluang, Pathumtani 12120
โทรศัพท์ : 0-2837-3888 ต่อ 3511
โทรสาร : 0-2909-0772
โฮมเพจ : https://www.skl.co.th/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
คีย์เวิร์ด : ประเมินสินเชื่อ , อนุมัติสินเชื่อ , สินเชื่อ , วิเคราะห์ , ประเมิน , วิเคราะห์สินเชื่อ , สินเชื่อเช่าซื้อ , วางแผนธุรกิจ , วิเคราะห์การตลาด , Corporate Planning , Business Planning , ประเมินผล , การวัดผล , สถิติ , การประเมินผล , วิเคราะห์ธุรกิจ , วิเคราะห์การเงิน , วิเคราะห์วิจัยการตลาด , วิจัยการตลาด , วิเคราะห์ข้อมูล , วิเคราะห์ระบบ , วิเคราะห์ความเสี่ยง , ลิสซิ่ง , Leasing , เช่าซื้อ , สัญญาเช่าซื้อ , หุ้น , การลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์ , Investment , Stock Exchange , Debt , ปรับโครงสร้างหนี้ , ตามหนี้ , ติดตามทวงหนี้ , ทวงหนี้ , เร่งรัดหนี้สิน , Collector , Debt Collection , Intensive Debt , เงินทุน , Rm , การเงิน , สินเชื่อธุรกิจ , Invest , ลงทุน , จัดสรรเงินทุน , วิเคราะห์การลงทุน , Fund , ควบคุมสินเชื่อ , Credit , ติดตามชำระหนี้ , Credit & Collection Control , ลีสซิ่ง , บริการสินเชื่อ , บริหารความสัมพันธ์ , Relationship Management , บริหารความเสี่ยง , Wealth Relationship , Wealth , บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบุคคล , บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า , ติดตามหนี้ , Npl , บัญชีลูกหนี้ , เจรจาประนอมหนี้ , แจ้งยอดค้างชำระ , ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ , Credit Management , Credit Reporting , Financial Analysis , จัดการสินเชื่อ , บริการทางการเงิน , บริการลูกค้า , เครดิตบูโร , National Credit Bureau , Ncb , ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ , Credit Sale , Credit Risk Modeling , เงินกู้ , ข้อมูลเครดิต , สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ , สินเชื่อรถยนต์ , Investments , การตลาดเช่าซื้อ , Hire Purchase , Loan , หุ้นกู้ , Private Debt , Policy Loan , Debenture , สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ , สินเชื่อเคหะ , ธนาคาร , สินเชื่อบ้าน , Used Car , ประเมินราคา , รถมือสอง , รถเก่า , วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน , Loan Analysis , Risk Management , Loan Service , Credit Rating , Credit Risk Management , ระบบสินเชื่อ , Loan System , ระบบเช่าซื้อ , Auto Loan , Cash Sale , เครดิต , เงินสด , Car Leasing , วิเคราะห์สินเชื่อรถยนต์ , รีไฟแนนซ์รถยนต์ , Car Loan , Investment Product , Fund Products , Ir , Set , Credit Analyze , Finance , Credit Scoring Model , Data Visualization , ตรวจสอบสินเชื่อลูกค้า , Premium Car , Credit Controls , Jde , Credit Risk , Omega Licence , Omega Performance , Omega , Product Development , marketing , Npd , New Product Development , Product Development , Marketing Strategy , Product Strategy , บริหารผลิตภัณฑ์ , กลยุทธ์ทางการตลาด , วิจัยทางการตลาด , พัฒนาผลิตภัณฑ์ , ทดสอบผลิตภัณฑ์ , การธนาคาร , Banking , Corporate Finance , การเงินการธนาคาร , บริการด้านการเงิน , Accountant , Financial , Sec , Sciences , Research And Development , Biologist , Mathematician , Statistician , Physicist , Environment , Food&nutrition , Chemist , เคมี , ชีววิทยา , คณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ , สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ , พัฒนาธุรกิจและสร้างลูกค้าใหม่ , พัฒนาธุรกิจใหม่ , วางแผนการตลาด , วิเคราะห์ตลาด , Business Development , ธุรกิจใหม่ , Guest Relation , Guest Service , Gro , ลูกค้าสัมพันธ์ , Customer Relation , Customer Relationship , Customer Service , ความสัมพันธ์กับลูกค้า , Service Mind , Crm , Customer Relationship Management , บริหารลูกค้าสัมพันธ์ , บริการหลังการขาย , Client Relations , จัดทำรายงาน , สรุปข้อมูล , ทำเอกสาร , Account Payable , Ap , Ar , Vat , Tax , Accounting , Billing , ตรวจสอบบัญชี , บันทึกภาษี , ตรวจ Audit , บัญชีเจ้าหนี้ , Account Receivable , ลงทุนสัมพันธ์ , เบิกจ่าย , งบประมาณ , บัญชีการเงิน , รายรับรายจ่าย , New Business , Strategic Partnership , New Product Implementation , New Product Introduction , ต้อนรับลูกค้า , ดูแลลูกค้า , ประชาสัมพันธ์ , ประจำเคาน์เตอร์ , Client Service , Data Analysis , Evaluation , Statistics , ความเสี่ยง , Risk , Risk Advisory , Financial Risk Management , New Business Development , Management Information System , Mis , Construction Estimating , Construction Cost , Estimate , Quantity Surveying , วิเคราะห์ต้นทุน , ประมาณราคา , เก็บเงิน , Cashier , ระบบข้อมูล , Information System , Analyst Information System , วิเคราะห์ระบบข้อมูล , Data Analytic , Database , Fundamental , Fund Raising , Fund Investment , Fund Management , Asset Management , บริหารกองทุน , หลักทรัพย์ , กองทุนและประกัน , วิเคราะห์กองทุน , บัญชีแยกประเภท , ค่าใช้จ่าย , ภาษีอากร , Cost Accounting , Costing , การตลาดออนไลน์ , คณิตศาสตร์และสถิติ , Analytics Business , Data Analytics , วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ , วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ , การวิจัย , Big Data , Data Mining , Spss , เศรษฐศาสตร์ , วิเคราะตลาด , Cpd Licence , วางบิล , ทำใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , Sap , วิจัยทางธุรกิจ , วิจัยตลาด , วิจัยข้อมูล , วิจัยธุรกิจ , Market Research , Consumer Insights , Partner , Partnership Management , Partnership , บริหารเงิน , Treasury , วิเคราะห์การบริหารเงินทุน , Finance Analysis , บริหารเงินทุน , Operational Risk , จัดการความเสี่ยง , Risk Analysis , Erp , Sql