หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร

Recruitment and Development Officer
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำงานอัตรากำลังงาน

- สรรหาพนักงานตามแผน-และทดแทน

- ติดตามงานประเมินผลทดลองงาน พร้อมวิเคราะห์

- รายงานสถิติ ด้านงานสรรหา พร้อมวิเคราะห์

- งานผู้พิการ (สรรหา ยื่นเอกสารราชการ)

- งานรับนักศึกษาฝึกงาน

- งานแรงงานผู้รับเหมา

- งานทะเบียน ฐานข้อมูลต่างๆ

- งานเอกสาร ISO พร้อมการตรวจสอบ และประเมิน

- งานกิจกรรมภายในฝ่าย / และร่วมเป็นคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  - สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องงานบุคคล(บริหารทรัพยากรบุคคล,นิติศาสตร์,รัฐศาสตร์, การจัดการ)

  - กรณีวุฒิการศึกษาไม่ตรง จะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

  - สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ในด้านงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ

  - ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  - มีทักษะในการประสานงาน ติดตามงาน การแสดงออก สามารถพูดในที่ชุมชน และแก้ไขเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  - มีความคิดสร้างสรรค์

  - มีทักษะในการใช้ MS.Office เป็นอย่างดี

  - มีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • บ้านพัก
 • ประกันสุขภาพ
 • รถรับ-ส่งนักเรียน (บุตรพนักงาน)
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ยืม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015, FSSC 22000 , ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, HALAL, GMP, HACCP ซึ่งมีบริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัทกำลังขยายกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ มีความประสงค์รับบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จในการขยายธุรกิจ และเติบโตเคียงคู่กับเรา 
ชื่อผู้ติดต่อ : warapong puttiphan
ที่อยู่ : 164 Soi Sukhumvit 23 (Prasarnmit) Sukhumvit Rd., Khlongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 /289 หมู่ 13 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ : 0-2725-4888,044-448-017 ext.169-132
โทรสาร : 044-448-500
โฮมเพจ : http://www.kbs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)