หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ประจำสาขาวิภาวดี)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานในการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ

2. ติดตั้ง อบรม ดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ สำหรับคู่ค้า

3. จัดทำรายงานตามคำร้องขอนำเสนอผู้บังคับบัญชา

4. ดูแล ตรวจสอบ การสำรองข้อมูลและจัดเก็บเทปให้เป็นไปตามนโยบายการสำรองระบบข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาเทปข้อมูลให้มีความพร้อมอยู่เสมอในกรณีที่ต้องทำการกู้ข้อมูลจากเทปในสภาวะฉุกเฉิน

5. กรณีโปรแกรม ข้อมูล เครือข่ายการติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีปัญหา แก้ไขและดำเนินการให้สามารถใช้งานได้

6. ติดตั้ง Computer Desktop, Notebook, UPS, Printer Dot Matrix และ Ghost เครื่อง PC กรณีที่ Windows เสียหายต้องลงใหม่

7. ตรวจสอบเลขที่ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ในระบบกับผู้ครอบครองปัจจุบันให้ถูกต้อง

8. พิจารณาให้ความเห็นเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติในเรื่องการขอ ส่งคืน จัดซ่อม และโอนย้ายทรัพย์สินคอมพิวเตอร์

9. แจ้งและติดตามงานซ่อมเครื่องมัลติฟังก์ชั่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กับสารสนเทศส่วนกลางหรือผู้ให้บริการภายนอก เช่น Sharp, Ricoh

10. แนะนำการใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชั่น และเครื่องมือเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ได้ เช่น ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์

11. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้

- มีความรู้ความชำนาญโปรแกรม Microsoft Office / MS SQL Server

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล

- มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสนใจเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

- มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 02-1297371
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)