หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ฝึกหัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง) - สัญญาจ้าง สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

Automotive Lending Sales Trainee
บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติงาน เพื่อเติบโตเป็น เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • เข้ารับการอบรม เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินงานในธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ -รถยนต์มือสองของธนาคาร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารสร้างผลงานตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มอบหมายโดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ บริษัท/ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (Dealer/ Tent) ทั้งรายเก่าและรายใหม่
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 25 ปี หากเกินต้องจบการศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 -2563
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 
 • มีรถยนต์ที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • ไม่มีภาระทางทหาร
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ และสามารถฝึกงานหมุนเวียนสถานที่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
At TMB , we are committed to Make THE Difference in the Thai banking sector.  By empowering our employees to always challenge and improve upon the status quo in everything we do, TMB is in turn able to deliver value to all our stakeholders: our customers, our shareholders, our community and, of course, our employees themselves. For the past five years, TMB has relentlessly transformed into a solid financial institution backed by five consecutive years of earnings growth and we are aggressively approaching the next chapter to do even better. To succeed, we start from our employees to help build and sustain a strong corporate culture where all of us pull in the same direction to optimise the customer experience end-to-end. 
TMB is looking for employees who are gaame changers: people who are passionate about shifting the paradigm and can Make THE Difference in everything we do. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 27th Fl., Tower A , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2299-1111,0-2299-1732,02-299-1853
โทรสาร : 0-2242-3594
โฮมเพจ : http://www.tmbbank.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)