หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ - ประจำจังหวัดระยอง

Marketing Officer (Chonburi Branch)
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • นำเสนอข้อมูลและดูแลลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • วิเคราะห์สินเชื่อให้กับลูกค้าในเบื้องต้นตามเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อของลูกค้า
 • ดำเนินการต่างๆอันเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้าและลูกค้า รวมถึงนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า
คุณสมบัติ
 • เพศชาย  หญิง อายุ 25-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและการประสานงานที่ดี  บุคลิกภาพดี  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ  ขยัน  กระตือรือร้น  และมีไหวพริบ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเช่าซื้อรถยนต์และมีความเข้าใจในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดระยอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • Medical insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักรฯ เป็นลีสซิ่งชั้นนำที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง และมีการให้บริการที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมี ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชนากานต์
ที่อยู่ : 1122 อาคาร เคพีไอทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 088-0222170, 02-626-8215
โทรสาร : 0-2626-8193
โฮมเพจ : http://www.icbcthaileasing.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด