หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ประจำศูนย์ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยหาดใหญ่/สุราษฎร์ธานี)

Personal Financial Advisor Retail Loan
ด่วนมาก!!!
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
สงขลา, สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
  • เสนอขายผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
  • ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • จัดทำข้อมูลและสรุปผลวิเคราะห์การขายผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจรายย่อยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานของสำนัก เพื่อเสนอผู้จัดการบริหารงานขาย
คุณสมบัติ
  • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ ด้านการขายสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • สามารถเดินทางออกนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์สินเชื่อได้ 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : สงขลา, สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
CIMB THAI BANK PCL., (A regional franchise of CIMB Group, headquartered in Kuala Lumpur, which is the second largest bank of Malaysia and ranked 5th largest bank in ASEAN. 
As ASEAN’s 5th largest banking group, we have ~39,000 staff in 15 countries across ASEAN, Asia and beyond. CIMB also has an extensive retail banking network of over 900 branches serving more than 12 million customers.
Beyond ASEAN, we also have presence in China & Hong Kong, India, Sri Lanka, Korea, the US and UK.


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Jirapong
ที่อยู่ : 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-626-7989
โทรสาร : 0-2626-7569
โฮมเพจ : http://www.cimbthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)