หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อและโอนกรรมสิทธิ์ (สื่อสารภาษาจีน)

Customer Service Officer (Chinese Speak)
ด่วนมาก!
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (คลองเตย, บางนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • งานเอกสารโอนกรรมสิทธิ์ และตรวจสอบเอกสารของลูกค้า ติดต่อลูกค้าและประสานงานเพื่อทำธุรกรรมการโอนกับลูกค้าและงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
คุณสมบัติ
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
  • มีทักษะในการประสานงานและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถทำงานในวันเสาร์ได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย, บางนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
สาขา : ภาษาอังกฤษ
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, ค่าทันตกรรม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ซิมการ์ดโทรศัพท์ (Corporate Sim)
• ทุนการศึกษาต่อปริญญาโทของพนักงาน
• ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
• เงินช่วยเหลือ, เงินรางวัลพิเศษ, สวัสดิการต่างๆ ของบริษัท
• เครื่องแบบพนักงาน
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• เลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมกีฬา, ท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และพัฒนาโดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ BHIRAJTOWER at BITEC 20/FL, 4345 Sukhumvit Road, Bangna Sub-District, Bangna District Bangkok 10260

Origin Property มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการบริหารอาคารชุดพักอาศัยเช่น อาคารพักอาศัย เซอร์วิสอพาตเมนต์ เป็นต้น ที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้บริษัทมุ่งหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัย เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากที่พักอาศัย

บริษัทก่อตั้งขึ้นจากจุดกำเนิดของคำว่า O R I G I N

มั่นใจเลือกที่พักอาศัยและเริ่มต้นไปด้วยกันกับเรา Origin Property ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท(ชำระแล้วเต็มจำนวน)

O-Organization
เรามุ่งมันที่จะสร้างความเป็นมารตฐานเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมใหม่บริหารงานโดยทีมงาน และวิศวกรที่เชี่ยวชาญและมีคุณภาพ เราไม่หยุดการพัฒนาทีมงาน ส่งเสริมการอบรม สร้างความรู้ให้กับบุคลากร และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการบริการ ตลอดจน จริยธรรมในการทำธุรกิจ

R-Relationship
นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรง สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันภายใต้ชุมชนใหญ่ ให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลท่านอย่างดี ด้วยระบบจัดการที่เป็นสากล ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ และระบบรักษาความปลอดภัย และมุ่งมั่นทุกคำสัญญาที่ได้ให้ไว้ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง Relation ระหว่างเราและท่านลูกค้าคนสำคัญ

I-Improvement
เราเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการปรับปรุงตนเองให้ทันสมัย และมีความกระตือร้นค้นหาสิ่งใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

G-Great
โครงการของบริษัท ฯ ที่ทำจะทำให้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้อยู่อาศัย สวยงามทั้งด้านสถาปัตยกรรมความน่าอยู่ ความสะดวกสบาย

I-Innovation
ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ และเลือกใช้ให้คุ้มค่า ทั้งในด้านงานก่อสร้างทีมวิศวกรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและไม่หยุดที่จะค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในงาน

N-Near

ที่พักอาศัยในเมืองหัวใจอยู่ที่การเดินทาง เราเลือกสรรพื้นที่ ที่ใกล้กับความสะดวกสบายที่สุด ทั้งในด้านการเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย และชุมชนเมือง
 
ชื่อผู้ติดต่อ : นารีรัตน์
ที่อยู่ : Bhiraj Tower @Bitec Bangna
โทรศัพท์ : 092-437-6633
โทรสาร : 0-2398-9994
โฮมเพจ : http://www.origin.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)