หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สินไหม ประเมินราคารถยนต์

เจ้าหน้าที่สินไหม ประเมินราคารถยนต์
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับแจ้งรถเข้าอู่และตรวจสอบความเสียหาย ออกหลักฐานความเสียหายเพิ่มเติม และตรวจสอบรายการความเสียหาย และออกใบสั่งซ่อม เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ดำเนินการสั่งอะไหล่ ตรวจสอบยืนยันรถซ่อมเสร็จ

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษาระดับปวส. ช่างยนต์ - ปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความรู้และประสบการณ์ในการประกันภัยรถยนต์ , ชิ้นส่วนยานยนต์ และ ประเมินราคารถยนต์ 3 ปีขึ้นไป  
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบดี, มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง 
- มีความละเอียดรอบคอบ, มีความอดทนสูง ,สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- ความสามารถพิเศษใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่อง MS Office   


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยให้บริการด้านรับประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์  ประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ในปีที่ผ่านมามียอดขายเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และนับจากวันก่อตั้งบริษัทฯ พ.ศ. 2472 กว่า 89 ปีแห่งความมั่นคงของบริษัทฯเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาว นาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นที่ยอมรับสู่มาตรฐานโลกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีและรางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี
บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักความก้าวหน้าและสนใจเข้าร่วมงานได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จกับทางบริษัทฯ
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)