หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

Creative Content / Creative Writer
ด่วนมาก!
บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• จัดทำ ดูแล ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการตลาด โดยสามารถนำเครื่องมือการตลาดมาใช้งานอย่างเต็มที่

• รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ ประสานงานและร่วมวางแผนภายในทีมเกี่ยวกับการใช้สื่อผสมผสานในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารทางการตลาดและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับทิศทางการตลาดและกลยุทธ์องค์กร

• ดำเนินการพัฒนาแนะนำหรือนำเสนอแนวความคิด นำเสนอไอเดียใหม่ๆ คิดและสร้างสรรค์งานให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กร

• เขียนข้อความโฆษณา บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงงาน Video Production และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขาย สำหรับทุกแบรนด์ภายใต้ SB Furniture Group

คุณสมบัติ
- เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านงานเขียน
- สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความประนีประนอมสูง
- มีความละเอียดรอบคอบ และมีวินัยในการทำงาน
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และกำหนดเวลาที่เร่งด่วนได้ดี
- สามารถดูแล ติดตาม และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีทักษะในการเขียนข้อความโฆษณา, บทความ, ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ สคริปต์พิธีกร, สคริปต์วิดีโอ, และควบคุมประสานงาน Video Production
- ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด วันจันทร์ถึงวันศุกร์

**กรุณาส่งตัวอย่างผลงานที่เคยเขียนแนบมากับ Resume เพื่อประกอบการพิจารณา โดยสามารถส่งผลงานได้ทางอีเมล์ hr@sb-furniture.com**
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การพิจารณาปรับค่าจ้างประจำปีและอื่นๆ
 • การอบรม สัมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน
 • การเกษียณอายุ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • รถรับ-ส่งพนักงาน
 • รางวัลอายุงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
 • โบนัส
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001 และรางวัลส่งออกยอดเยี่ยม 4 ปีซ้อน ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน  และเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แข็งแกร่ง ในตำแหน่งต่างๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 126/150 Moo 1, Pakkred, Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2666-1555 ext.1147
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด/บริษัท เอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด/บริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จำกัด