หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ดอนเมือง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว จัดทำ VDO ตัดต่อ ถ่ายภาพ

- ดูแลและประสานงานกิจกรรมการตลาด และกิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท


คุณสมบัติ

- อายุ 25 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ /ศิลปกรรมศาสตร์

- สามารถตัดต่อ ทำกราฟฟิคได้

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน Mac ได้ อาทิเช่น iMovie , Premiere Pro, Photoshop, illustrator,

- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิเทศศาสตร์
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ดำเนินธุรกิจรับสัมปทานจากกรมทางหลวง ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทางยกระดับ จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานซ่อมบำรุงรักษาทาง และการให้บริการความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตั้งแต่ดินแดง-อนุสรณ์สถาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nadthayaphorn / Khun Wassana / Khun Rumphai
ที่อยู่ : 40/40 Viphavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2792-6532,0-2792-6535,0-2792-6536
โทรสาร : 0-2973-6314
โฮมเพจ : http://www.tollway.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)