หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สื่อสารออนไลน์

Digital Communications Officer
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร กิจกรรม ข้อมูลระบบรถไฟฟ้า และข่าวสารของบริษัท ผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง อาทิ Facebook, Instagram, Twitter, Line@, YouTube เป็นต้น ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

• จัดทำสื่อโฆษณา, Creative Content ทุกรูปแบบ ทั้งข้อความ, ภาพและวิดีโอ และดำเนินการสื่อสาร ผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

• ศึกหาข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า เพื่อจัดทำเนื้อหาและวางแผนการสื่อสารผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง

• ศึกษา วิเคราะห์/สรุปผลสถิติสื่อ Social Media ทุกช่องทาง, กลุ่มเป้าหมาย และศึกษาคู่แข่ง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพ และนำมาพัฒนาสื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและทันสมัยอยู่เสมอ

• ประสานงานกับฝ่ายกราฟฟิค เพื่อออกแบบจัดทำ Artwork สื่อ หรือสื่อโฆษณาให้เหมาะสม กับสื่อ Social Media ในแต่ละช่องทาง

• ประสานงานภายในกับฝ่ายต่างๆ หน่วยงานภายนอก และสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์

• ศึกษา วิเคราะห์/สรุปผลสถิติสื่อ Social Media ทุกช่องทาง, กลุ่มเป้าหมาย และศึกษาคู่แข่ง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพ และนำมาพัฒนาสื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและทันสมัยอยู่เสมอ

• ตอบข้อซักถาม ผู้โดยสารผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทางของบริษัท

• ทำรายงานการปฏิบัติงาน สรุปความคืบหน้า และนำเสนอแผนงานที่กำลังจะเกิดขึ้น

คุณสมบัติ

• เพศหญิง | ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์, วารสารศาสตร์, การตลาด, อักษรศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในงานสื่อสารออนไลน์ มีความสามารถในการคิดประเด็นเพื่อนำเสนอ

• ใช้งานภาษาอังกฤษได้ในระดับดี อ่าน | เขียน (หากอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

• สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator, หรือโปรแกรมแต่งภาพอื่นๆได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความรู้ในการแอดมินเฟซบุกแฟนเพจ ทวิตเตอร์ ไลน์ และโซเชียลมีเดียอื่นๆ (หากมีเพจที่ดูแล จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

• บุคลิกดี มีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิเทศศาสตร์
คณะ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะ : ศิลปศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอส รถไฟฟ้า ยกระดับสายแรกของประเทศไทย ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และรักในงานบริการ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทย

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมที่เหมาะสมกับหน้าที่ ลักษณะของงานทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้จัดสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ อาทิ ค่ารักษาพยาบาล และการประกันชีวิต ให้กับพนักงานทุกท่าน

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Management Division
ที่อยู่ : BTS Building, 1000 Phahon Yothin Road, Chomphon , Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2617-7301
โทรสาร : 0-2617-7133
โฮมเพจ : http://www.bts.co.th