หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกาแฟ (ประจำโครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย)

The Mae Fah Luang Foundation under Royal Patronage
องค์กรการกุศล
เชียงราย
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.รวบรวมข้อมูลจริงและสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้ตรงตามความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน

2.ติดตามแผนการดำเนินงานประกอบด้วย แผนงาน/กิจกรรมและแผนงาน และมาตราฐานตัวชี้วัดที่ครอบคลุมโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน

3.ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ดอยตุง

4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์

- สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้เป็นระบบระเบียบตามที่ได้รับมอบหมาย

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้


ช่องทางการติดต่อสมัครงาน

เบอร์โทร 053-767015 ต่อ 2301 086-3784935

Email sarun@doitung.org
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงราย
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การท่องเที่ยวประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
 • วันหยุดตามประเพณี
 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
เกี่ยวกับบริษัท
โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ทรงงาน) เป็นโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการที่พัฒนาคนอย่างมีบูรณาการ ควบคู่ไปกับด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสร้างสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ไปในเวลาเดียวกัน ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ชุมชนดอยตุงสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจประกอบด้วยงานหัตถกรรม...ฝีมือ ภูมิปัญญา และดีไซน์เพื่อความยั่งยืน จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือของดอยตุง คือ ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ และอีกหนึ่งของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจของดอยตุง คือ ร้านกาแฟคาเฟ่ดอยตุง ที่พร้อมจะเติบโตมีสาขาที่กำลังเปิดภายในปี 2554 จนกระทั่งปี 2559 ปัจจุบัน ยังมีอีกหลายสาขาอาชีพที่ทำงานด้านสนับสนุน หากคุณพร้อมที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพงานของคุณ ก้าวไปด้วยกันและร่วมงานกับเรา 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 1875 Rama IV Rd. Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 053-767015 ต่อ 2301,086-3784935
โทรสาร : 0-2254-1665