หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว

Motion Graphic
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
บันเทิง/สื่อ
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวในรายการโทรทัศน์  เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ 
2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวให้กับสื่อโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้สื่อที่จัดทำขึ้นมีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการตามแผนการสื่อสารองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
3. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือออกแบบภาพเคลื่อนไหวในรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ของ PPTV เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว 
4. วางแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่องานด้านการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
5. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที 
6. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว 
7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต , ดิจิทัล มีเดีย, คอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปีในด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
  • สามารถออกแบบกราฟฟิคทั้ง 2D และ 3D  /Animation 3D
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe Premiere, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ MAC และ PC
  • สามารถทำงานเป็นกะได้  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : ศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
คณะ : ดิจิทัลมีเดีย
คณะ : ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
สาขา : สื่อดิจิทัล
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การออกแบบกราฟิค
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : มัลติมีเดีย
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การภาพยนตร์และภาพนิ่ง
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การเผยแพร่สื่อวิทยุ, โทรทัศน์
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : นิเทศศาสตร์
คณะ : วิทยาการสื่อสาร
สาขา : นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การสื่อสารมวลชน
คณะ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขา : การผลิตภาพยนต์และสื่อดิจิตอล
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขา : การออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
คณะ : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขา : การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา : การออกแบบมัลติมีเดีย
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา : ดิจิทัลมีเดีย
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา : การผลิตสื่อภาพยนตร์
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา : การผลิตสื่อโทรทัศน์
คณะ : วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา : นิเทศศาสตร์
คณะ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขา : แอนนิเมชั่น
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ออกแบบดิจิทัลอาร์ต
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางกอกมีเดียแอนด์บรอดคาสติง จำกัด
    จดทะเบียนก่อตั้งด้วยทุน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการช่องโทรทัศน์ชื่อ “พีพีทีวี” พร้อมทั้งผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทข่าว สาระและบันเทิงต่างๆ โดยระยะแรกแพร่ภาพผ่านดาวเทียมระบบ ซี-แบนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปีเดียวกัน ต่อมาชนะการประมูลคลื่นความถี่ โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ช่องภาพคมชัดสูง หมายเลข 36 ภายใต้มูลค่า 3,460 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ปีดังกล่าว จากนั้นจึงเริ่มออกอากาศผ่านช่องทางดังกล่าว ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557 
    เดิมก่อนออกอากาศในโทรทัศน์ระบบดิจิทัล อัตลักษณ์ช่องมีหลากสี เป็นลักษณะ วงกลมสองวง และขีด ประกอบเป็น P สองตัว และอักษร TV ในวงกลมขวา ต่อมาเมื่อเริ่มทดลองออกอากาศในระบบดิจิทัล จึงเปลี่ยนเป็นกรอบสีฟ้าเทอร์ควอยต์ และพื้นสีเทาดำต่อท้ายด้วยอักษรภาษาอังกฤษ "HD"
    วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หลังกสทช. มีประกาศให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมเรียงช่องมีประกาศให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมเรียงช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นลำดับที่ 1-36 พีพีทีวีนำสี่เหลี่ยมมุมป้านสีฟ้าเทอร์ควอยต์ ระบุหมายเลข 36 
    ในการเริ่มต้นการออกอากาศช่วงแรกสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ได้เปิดสตูดิโอชั่วคราว ที่อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 ระหว่างนั้นจะมีการจัดสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ของ พีพีทีวี ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตรงข้ามอาคารบางกอกแอร์เวย์ส)
    และได้ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ พีพีทีวี อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 รวมถึงการย้ายสตูดิโอจากอาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 มารวมกันและออกอากาศที่สถานที่ใหม่ อาคารสำนักงานใหญ่ พีพีทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต ซอยทรงสะอาดจนถึงปัจจุบัน  
ที่อยู่ : 5 Soi Song Sa Ard, Viphavadi Rangsit, Jom Phon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2118-0018,0-2118-0015
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด