หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง (สถาปนิก)

Architecture
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.งานออกแบบอาคารใหม่ และปรับปรุงต่อเติมอาคารเดิม
2.งานเขียนแบบก่อสร้างอาคาร และเขียนแบบขยายต่างๆ
3.งานตรวจงานการก่อสร้าง

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง 
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- มีใบประกอบวิชาชีพอย่างน้อยระดับภาคีสถาปนิก
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, SKETCH UP, 3D, PHOTOSHOP ได้ 
- มีประสบการณ์ทำงานในสายงานอย่างน้อย 3-5 ปี เช่น งานออกแบบ เขียนแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
- หากมีประสบการณ์งานออกแบบ เขียนแบบ ประเภทงานปรับปรุงอาคาร งาน Facade อาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ (รัชดาภิเษก) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : สถาปัตยกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
"วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 147 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 71 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอรกานต์ (เจ้าหน้าที่บุคคล)
ที่อยู่ : 121/28,121/65 อาคา รอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ : 021297386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)