หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาดและการขาย

Senior Marketing Executive
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. นำเสนอและจัดส่งรายละเอียดโครงการของบริษัทฯให้กับนักลงทุน
 2. หาลูกค้าใหม่ และพานักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 3. จัดทำเอกสารการจอง / สัญญาเช่า / สัญญาซื้อขาย
 4. จัดทำ Marketing Report และ Monthly Report เสนอผู้บังคับบัญชา
 5. จัดทำเอกสารเสนอกรรมการ เพื่ออนุมัติเช่าหรือซื้อขาย
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง
 • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป 
 • หากมีประสบการณ์ด้านนิคมอุตสาหกรรมและสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับ N 3 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินเดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน))จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT) กับ Commonwealth Development Corporation (CDC) ประเทศอังกฤษ และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 

ลักษณะธุรกิจ:
บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ก่อสร้างโรงงานมาตรฐาน และคลังสินค้าเพื่อขายหรือให้เช่า อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทเอง รวมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยในย่านใจกลางเมือง และสถานตากอากาศชั้นนำในต่างจังหวัด โดยแบ่งลักษณะธุรกิจของบริษัท ได้ดังนี้

1. นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
2. การขายหรือให้เช่า ที่ดิน โรงงงานสำเร็จรูป คลังสินค้า และบริหารจัดการ
3. ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน และบริหารจัดการ
4. การขายอาคารชุด
5. รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง

วิสัยทัศน์: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย พร้อมบริการด้วยใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า


ที่อยู่: เลขที่ 18 อาคารทีเอฟดี ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภาณุพงษ์ จงเจริญ / คุณพลธร ไทยสวัสดิ์
ที่อยู่ : 18 อาคารทีเอฟดี ซอยสาทร11แยก9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-676-4031-6 ต่อ 477/443
โทรสาร : 02-676-4038
โฮมเพจ : http://www.jck.international
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)