หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านบริหารความเสี่ยง

Senior Risk Management
ด่วนมาก!
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.พิจารณาและอนุมัติการออกแบบระบบสารสนเทศ (MIS) ต่างๆ สำหรับผู้บริหารและหน่วยงานในองค์กร

2.พิจารณาและอนุมัติการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อใช้ในการปิดบัญชี วิเคราะห์ตัวเลข และจัดทำสถิติการประกันภัยประเภทต่างๆ

3. พิจารณาและอนุมัติการจัดทำรายงานข้อมูล (MIS) ให้กับหน่วยงานภายในตามที่หน่วยงานร้องข้อ

4.พิจารณาและอนุมัติการจัดทำ ชุดเบี้ยประกัน (Pricing) และต้นทุนการรับประกัน

5.พิจารณาและอนุมัติการออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรับประกันเพื่อช่วยในการทำงานได้เร็วขึ้นและได้ต้นทุนที่ร้อมทั้งประสานงานกับแผนก IT ร้อมทั้งประสานงานกับแผนก IT เหมาะสม

6.พิจารณาและอนุมัติการจัดทำรายงานมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคระห์ข้อมูลการรับประกัน สถิติการรับประกันภัยประเภทต่างๆ

7.พิจารณาและอนุมัติการจัดทำรายงานเงินสำรองเบี้ยประกันและสินไหม

8. ควบคุมและดูแลการจัดทำรายงาน ข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

• เพศชาย , หญิง  อายุ  30  ปีขึ้นไป  

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถิติ , คณิตศาสตร์

• มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  ไม่ต่ำกว่ากว่า  3  ปี  

• มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงาน  มีความรู้เรื่องเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

• หากมีประสบการณ์บริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สถิติประยุกต์
สาขา : สถิติประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คณิตศาสตร์
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์
3. โบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. ประกันสุขภาพ
6. ประกันสังคม
7. เงินช่วยเหลือต่างๆ
8. การฝึกอบรมและสัมมนา
9. วันหยุดพักร้อนและวันหยุดตามประเพณี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยให้บริการด้านรับประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์  ประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ในปีที่ผ่านมามียอดขายเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และนับจากวันก่อตั้งบริษัทฯ พ.ศ. 2472 กว่า 89 ปีแห่งความมั่นคงของบริษัทฯเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาว นาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นที่ยอมรับสู่มาตรฐานโลกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีและรางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี
บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักความก้าวหน้าและสนใจเข้าร่วมงานได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จกับทางบริษัทฯ
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)