หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส งานบัญชี และการเงิน

Senior Accounting and Finance Officer
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• จัดทำและตรวจสอบกระแสเงินสดของบริษัท

• จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

• ประสานงานกับสถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่ม

• จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการรับชำระเงิน การแจ้งหนี้ บันทึกข้อมูลในระบบ

• จัดส่งข้อมูลเพื่อการหักบัญชีชำระค่างวด ค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่ธนาคาร

• ควบคุม ดูแล เช็คลงวันที่ล่วงหน้า และนำฝากธนาคารตามกำหนด

• จัดทำเช็ค การทำรายการโอนเงิน

• การจ่ายเงินและการติดตามหลักฐานการจ่ายเงินให้ครบถ้วน

คุณสมบัติ

    • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี

    • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในงานด้านบัญชี การเงิน และเครื่องมือทางการเงิน

    • สามารถใช้โปรแกรม Word/ Excel / PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

    • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบ และสามารถทำงานภายในแรงกดดันได้ดี

    • มีความรู้ด้านการเงินในธุรกิจลีสซิ่ง, เช่าซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตั้งแต่การให้สินเชื่อแบบเช่าซื้อ สัญญาเช่าดำเนินงานและอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าประเภทองค์กร รวมถึงช่วยให้ลูกค้าประเภทองค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท

Vision (วิสัยทัศน์)

เป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น แตกต่าง ด้วยบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สร้างมูลค่าเพิ่ม ผลตอบแทน และความพึงพอใจ ให้กับผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 
ที่อยู่ : 33/117 Wall Street Tower, 23rd Floor, Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2117-5881
โทรสาร : 0-2117-5860
โฮมเพจ : http://www.airaleasing.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)