หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายรายได้และสัญญา

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายรายได้และสัญญา
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด/บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า Terminal21)/บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- เจรจาทวงถามหนี้กับผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า
- ติดตามผลการเจรจานัดชำระหนี้กับลูกค้า
- ติดตามทวงถามเร่งรัดหนี้สินที่ค้างชำระของบริษัท
- ติดตามใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ตั้งเรื่องอนุมัติ หักกลบลบหนี้ คืนเงิน โอนเงินประกัน ลดหนี้/ ใบแจ้งหนี้ ทำงานจ.-ศ.
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน การธนาคาร
- มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในการติดตามหนี้ เร่งรัดหนี้สิน ในสายงานการเงิน - การธนาคาร
- มีความละเอียดรอบครอบ ขยัน สมารถทำงานในภาวะกดดันได้
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- มีไหวพริบ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีความรู้เรื่องการบัญชี ในระดับเบื้องต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วิธีการเดินทาง
MTR/BTS
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 ภายใต้แนวคิด Market Street แห่งแรกของไทย บนถนนสุขุมวิท ต้องการผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ที่มุ่งสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ในตำแหน่งต่อไปนี้

 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : Q. House Lumpini Building, 15th Floor, 1 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-8899 ต่อ 222
โทรสาร : 0-2108-0900
โฮมเพจ : http://lhmh.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด/บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า Terminal21)/บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด