หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

Draftsman
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ


- ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ดำเนินการเขียนแบบ Shop Drawing เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานก่อสร้าง- สำรวจหน้างาน

-จัดทำแบบ สามารถใช้ Auto-Cab ได้เป็นอย่างดี

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ :

- ชาย จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป

- เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ก่อสร้าง
- สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้ดี
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน และรับแรงกดดันได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานกลางคืนได้ (22.00 – 06.00 น.)
- สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้
- ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด (PGP) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟใต้ดิน งานวางท่อส่งน้ำมัน/แก๊สฯ ทางบริษัท PGP กำลังรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้ เพื่อไปปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟใต้ดินสำหรับรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ และนำสายไฟลงใต้ดินของการไฟฟ้าฯ ในกรุงเทพและปริมณฑล 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุรวัฒน์ บุญทรัพย์
ที่อยู่ : บริษัท พรีเมียร์ กรีนเพาเวอร์ จำกัด 2034/69-70 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 063-3934335
โทรสาร : 044-312-892
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด