หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

CAD Operator
บริษัท เอส.เอ็ม.เจ.อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (มีนบุรี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) ดำเนินการเขียนแบบ, จัดทำ Shop Drawing, As-Built Drawing (งานระบบแก๊สทางการแพทย์)  
2) สำรวจหน้างานเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการเขียนแบบ, ถอดแบบ, ประกอบการเสนอราคา 
3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
4) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. เพศ  ชาย/หญิง  วุฒิปวช.- ปริญญาตรี 
2. สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Sketch Up ได้เป็นอย่างดี ถ้ามีพื้นฐานโปรแกรม Revit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความกระตือรือร้น มีใจรักการเรียนรู้ ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, รอบคอบและตรงต่อเวลา
4. หากมีประสบการณ์ด้านเขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร, ระบบแก๊สทางการแพทย์, ไฟฟ้า, ประปา และเครื่องกล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา: ตามโครงสร้าง

การปฎิบัติงาน: วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา 08.00 - 17.00 น. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (มีนบุรี)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
นำเข้าและส่งออก ให้บริการติดตั้งและซ่อมแซม จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมทั้งอะไหล่ของเครื่องดังกล่าว นำเข้าและส่งออกให้บริการติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ชุดเครื่องกรองเชื้อโรคทางการแพทย์ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนิฎฐา พิมพิสาร
ที่อยู่ : 29/8 Samwa Road, Minburi District, Bangkok 10510
โทรศัพท์ : 089-921-4118, 0-2918-6451 ต่อ 109
โทรสาร : 0-2918-6990
โฮมเพจ : http://www.smjip.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส.เอ็ม.เจ.อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด