หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่เงินเดือน

Salary officer
บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมและดูแลระบบเวลาการทำงานของพนักงานรายวัน
- ตรวจสอบการ ขาด ลา มาสาย พนักงานรายวัน
- ตรวจสอบค่าล่วงเวลา พนักงานรายวัน
- สรุปสถิติเวลาการทำงานแต่ละงวด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 , ปวช, ปวส. ขึ้นไป
3.สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้
4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
5.มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบุคคล, งานธุรการ, จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารงานบุคคล
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
  • ค่าคอมพิวเตอร์
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : จิราภรณ์ ปัญญาแหลม
ที่อยู่ : 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์พระราม9 ชั้นที่ 17 อาคาร เอ ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-053-5861
โทรสาร : 02-053-5862
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)