หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

It Officer
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ดอนเมือง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ /
คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาหรือติดตั้งระบบสารสนเทศ
- สามารถขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติ
1. ควบคุมการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทาง ร่วมกับฝ่ายระบบเก็บค่าผ่านทาง
2. จัดทำข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และวางแผนการบำรุงรักษาด้านระบบเก็บค่าผ่านทาง
3. ศึกษาเทคโนโลยีด้านระบบเก็บค่าผ่านทางและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานที่มีอยู่
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานชั่วคราว
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
 • กีฬาประจำปี
 • ค่ากะ (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติเป็นกะ)
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
 • ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • รางวัลพนักงานสถิติการทำงานยอดเยี่ยม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ดำเนินธุรกิจรับสัมปทานจากกรมทางหลวง ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทางยกระดับ จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานซ่อมบำรุงรักษาทาง และการให้บริการความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตั้งแต่ดินแดง-อนุสรณ์สถาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nadthayaphorn / Khun Wassana / Khun Rumphai
ที่อยู่ : 40/40 Viphavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2792-6532,0-2792-6535,0-2792-6536
โทรสาร : 0-2973-6314
โฮมเพจ : http://www.tollway.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)