หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ

IT Officer
ด่วนมาก!
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
นครสวรรค์, อุทัยธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของเครื่อง Computer, Printer, Network
 • ติดตั้ง Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
 • วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขให้กับ User ได้
 • อธิบาย ปัญหาและการแก้ไขให้กับ User ได้
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีและสารสนเทศ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • อายุไม่เกิน 30 ปี 
 • มีประสบการณ์ในงาน IT Support ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ทางด้าน ระบบ และ อุปกรณ์ ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ และ Network 
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารและมี Service Mind
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จ.อุทัยธานี และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : นครสวรรค์, อุทัยธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Principal Healthcare Company Limited Group (In subsidiary of PRINC) is a business partner and management experts in healthcare industry. We have long history of network hospital management with overwhelmed success stories. We are business partner through direct investment in customize level or as a management body to revitalize your business and set a run.
 Principal Healthcare , we sincerely establish a true friendship with our partners, respect the fairness, maintain their pride and move forward together. We deliver operational excellence through team of multi-disciplinary professionals and their affiliates, shared services management provide cost-efficiency, IT-base operations enable speed, quality of services and useful information for business intelligence.
we invite you to join and benefit from our corporation.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department (Head Office)
ที่อยู่ : 28th Floor, Bangkok Business Center Building Sukhumvit 63 Rd. Wattana, Bangkok
โทรศัพท์ : 027142172
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด