หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

Collector
ด่วนมาก!
บริษัท กรีท อีเกิ้ล เทคโนโลยี จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-สามารถโทรหาลูกค้าตามจำนวนที่บริษัทกำหนด ตรวจสอบและให้ข้อมูลลูกค้า
-ติดตามการชำระหลังการแจ้งค่างวด
-คำนวณดอกเบี้ย และค่าติดตามในกรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
-บริการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่างวด
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ทำงานประจำ office จ.-ส. 09.00-18.00
คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ระดับดี

-มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สามารถรับแรงกดดันได้ดี

-หากมีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี, งานอิสระ, ฝึกงาน
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กรีท อีเกิ้ล เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เดินงานด้วยทีมคุณภาพ และพร้อมรับท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน  

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0815904149
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรีท อีเกิ้ล เทคโนโลยี จำกัด