หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน (Investment Consultant ประจำสาขาเชียงใหม่)

Investment consultant ประจำสาขาเชียงใหม่
ด่วนมาก!
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ลำปาง, เชียงราย, เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแล ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาการลงทุนในตลาดทุน และการลงทุนในกองทุนรวม
- ประสานงาน และจัดกิจกรรมด้านการตลาด

คุณสมบัติ

- อายุ 22 - 28 ปี

- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ บัญชี การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีใบอนุญาต Single License หรือสอบผ่าน P1 ขึ้นไป
- มีใบอนุญาต Derivative License จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
- บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีทักษะการนำเสนอที่ดี
- สามารถทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ลำปาง, เชียงราย, เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
  • Life insurance (ประกันชีวิต)
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

About Company:  Established in 1969 as the first investment bank in Thailand, TISCO is the first finance company to receive approval from the Ministry of Finance to upgrade to a commercial bank and has started its banking operation since July 2005. Being recognized as a premiere financial group for 49 years, TISCO has been working to achieve customer success and financial progress by furnishing the best in professional services to a broad spectrum of clients such as hire purchase loan, mortgage loan, securities brokerage, investment banking, provident fund, mutual fund, etc. Our head office is located at TISCO Tower on the North Sathorn Road with over 60 branches in strategic locations nationwide.

TISCO corporate culture has fully subscribed to the principles of corporate governance, good corporate citizenship and business ethics through internal controls, compliance and risk management policies closely monitored by management.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณประพัฒน์ วัฒนจตุรพร
ที่อยู่ : 48/49 Tisco Tower 15st Floor, North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2633-7124-6
โทรสาร : 0-2633-7150
โฮมเพจ : http://www.tisco.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)