หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน / เงินเดือน+คอมมิชชั่น (พื้นที่เทเวศร์ , สุขสวัสดิ์ , จรัลสนิทวงศ์ , มหานาค)

ด่วนมาก!!!
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ป้อมปราบฯ, พระนคร, สัมพันธวงศ์)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุน (Wealth Product) และสินเชื่อรายย่อย (Retail Loan) อาทิเช่น กองทุน , ประกัน , เงินฝาก , สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย , สินเชื่อส่วนบุคคล
 • ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • จัดทำข้อมูลและสรุปผลวิเคราะห์การขายผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ของธนาคาร
 • ออกเยี่ยมเยียนและติดตามดูแลลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุง
 • วางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายของธนาคาร เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ / สาขาการเงินและการธนาคาร / สา่ขาเศรษฐศาสตร์ / สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการธนาคารในกลุ่มลูกค้า อาทิเช่น กองทุน , ประกัน , เงินฝาก , สินเชื่อรายย่อย
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตประกันวินาศภัย และใบอนุญาต Single License
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทั้ง MS Word, Excel, PowerPoint, Internet 


                        สนใจสมัครงาน ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายผ่านทาง Web Job Online

                                        หรือทาง Email : Prapatson.s@cimbthai.com

    CIMB Thai Bank Public Company Limited44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330

                                                          Tel. 02 626 7086

                                                Contact person : Prapatson

                                               Website : www.cimbthai.com
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ป้อมปราบฯ, พระนคร, สัมพันธวงศ์)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (a regional franchise of CIMB Group, headquartered in Kuala Lumpur, which is the second largest local bank of Malaysia and ranked 5th largest bank in ASEAN
We have ~39,000 staff in 15 countries across ASEAN, Asia and beyond. CIMB also has an extensive retail banking network of over 900 branches serving more than 12 million customers.
Beyond ASEAN, we also have presence in China & Hong Kong, India, Sri Lanka, Korea, the US and UK.


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Prapatson
ที่อยู่ : 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-626-7086
โทรสาร : 0-2626-7569
โฮมเพจ : http://www.cimbthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)