หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา

Pr Officer
ด่วนมาก!
บริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเฮลท์แคร์ จำกัด
การศึกษา
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อ

 • ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ความรู้ และแนะแนวหลักสูตรการเรียนต่อ
 • ติดตามกลุ่มผู้สนใจ
 • รองรับการทำงานงานประชาสัมพันธ์ แนะแนว ทั้งช่องทาง Online และ Offline
 • สรุปผลและวิเคาระห์ ข้อมูลเพื่อประเมินวางแผนการทำงาน
คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  อายุ 28-38ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point
 • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
โรงเรียนเอ็กซ์เปิร์ทแคร์และภาษาไลฟ์พลัส เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบอยู่ภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนในการผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพและสร้างคุณค่าในวิชาชีพตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการด้านการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต 
ที่อยู่ : 555/131 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 064-456-2632
โฮมเพจ :