หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่โครงการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผน บริหารจัดการ ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิโครงการที่เกี่ยวกับงานพัฒนากลไกขับเคลื่อนจังหวัด เพื่อให้มีข้อเสนอจากหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ในจังหวัด ใช้เป็นข้อเสนอในการพัฒนาระดับภาคนโยบาย, โครงการที่เกี่ยวกับงานพัฒนาและอบรมโรงเรียน เพื่อให้เกิดโรงเรียนนำร่องที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงาน และเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ เช่น ชุมชนรอบโรงเรียน หรือการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เป็นต้นร่วมมือกับทีมงานในโครงการและการจัดอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการโครงการ, มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความรู้พื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และสนใจที่ทำงานเพื่อการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • สามารถในการใช้ Microsoft Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางและทำงานนอกสถานที่ได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : อื่นๆ
เกี่ยวกับบริษัท
The Siam Commercial Bank PCL was Thailand's first indigenous bank, established in 1906 under Royal Charter. According to unconsolidated financial information filed with the Bank of Thailand, the Bank was Thailand's fourth largest commercial bank in terms of total assets, deposits and loans as at June 30, 2011.


As of June 30, 2011, the Bank had, on a consolidated basis, Baht 1,686 billion in total assets, Baht 1,098 billion in deposits and Baht 1,177 billion in loans. The Bank has been listed on the SET since 1976.

SCB shares listed on the Stock Exchange of Thailand include common shares (SCB, SCB-F) and preferred shares (SCB-P,SCB-Q). The total market capitalization as of June 30, 2011 was Baht 377,257 million.

The Bank provides a full range of financial services, including corporate and personal lending, retail and wholesale banking, foreign currency operations, international trade financing, cash management, custodial services, credit and charge card services and investment banking services, through its head office and its extensive branch network.

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Siam Commercial Bank PCL (SCB)
Primary Industries :
bank
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน

Company Background

As the first and oldest Thai commercial bank, the Siam Commercial Bank has a history dated back as early as the reign of King Rama V, when the country's banking system was served only by foreign banks. Realizing that a sound and independent financial system was vital for Thailand's economic development, HRH Prince Mahisararajaharuethai initiated the establishment of the Thai banking business under the name of "The Book Club" in 1904. As its operations received wider recognition, His Royal Highness sought Royal Assent and transformed it into the Siam Commercial Bank Company Capital Limited, a full-fledged commercial bank, on January 30, 1906. Because of his far-sighted undertaking, HRH Prince Mahisorn is revered as "The Father of Thai Banking" and the Siam Commercial Bank is regarded as a prototype of Thai commercial banks.

For almost a century of business operations, the management of the Siam Commercial Bank has consistently adhered to the philosophy set forth by its founder which is to dedicate ourselves to the quality and righteousness of our work, to work as a team so that we shall provide the best of services, to respect human values, and to participate to the best of our ability in our society and nation.

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
Our Vision
To be the Bank of Choice for our Customers, Shareholders, Employee and Community.

For our Customers:

Provide and deliver the "right" products & Services to "world class" standard 

For our Shareholders:

Provide sustainable and attractive "long-term" returns

For our Employees:

Retain, attract and engage the "right" staff

For our Community :

Adhere to good corporate governance standards & actively engage in "community oriented" developments 

Our Mission

To be The Premier Universal Bank of Thailand With a strong focus on key financial markets and customer segments, maximizing leverage from the SCB Group franchise, and strongly committed to social responsibility
Our Core Values

Integrity :

We are open, honest and ethical - as individuals and as an organization.

Accountability :

We take our commitments seriously, and stand accountable for all our actions.

Teamwork :

We value the contributions of others, and know that we are strongest when we work together.
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
Despite rapid growth, SCB employees still work with each other in a warm, caring and familial atmosphere. Being a Thai organization, we have also maintained a culture of "pee-nong" in our daily work. Our strong sense of teamwork has resulted in world-class employee engagement.
- SCB Community
- Recognition
- Fun@Work
- Communication
- Corporate Social Responsibilities
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Siam Commercial Bank PCL (SCB)
Address :
9 Ratchadaphisek Rd. Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone :
0-2544-1397-9 ext.1405,1482,0-2544-2312
Fax :
0-2937-7565
Home Page :
Contact Person :
Staffing, Human Resources Group
ชื่อผู้ติดต่อ : somsakul
ที่อยู่ : 9 Ratchadaphisek Rd. Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 02-544-5005
โฮมเพจ : https://careers.scb.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)