หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่โครงการ

Project Coordinator
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของที่ดิน ที่มีผู้มาเสนอขายใ้กับบริษัทฯ

- ประสานงานกับผู้รับเหมาในการทำโครงการต่างๆ

- ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัทในการจัดทำโครงการต่างๆ

- ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- มีสามารถขับรถยนต์ได้

- สามารถสื่อสารถาษาอังกฤษได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท

    เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคของคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 73 ปี

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ : 2156 New Petchburi Rd, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2318-0062# 1277
โทรสาร : 0-2319-1678
โฮมเพจ : http://www.sahapat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)