หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)ประจำ สนง.ใหญ่สีลม

Transfer Officer
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา: ผู้จัดการ ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ Transfer Manager

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose):

รับผิดชอบงานโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities):

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อจัดเตรียม เอกสารต่างๆ และนัดหมายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์
2. ประสานงานกับ ฝ่ายบัญชี / ธนาคาร เพื่อทำการปลอดจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน
3. จัดทำเอกสารส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อขอ Summary Payment (ใบสรุปค่าใช้จ่าย)
4. จัดทำเอกสารส่งให้ฝ่ายนิติฯ เพื่อทำเรื่องขอเอกสารปลอดหนี้ และหนังสืออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ต่างด้าว (กรณีลูกค้าต่างชาติ)
5. จัดทำใบแจ้งการโอนฯ พร้อมตั้งเบิกค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนดำเนินการโอน ให้ฝ่ายบัญชี
6. ประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการขอ Bank Confirm, FOREX (กรณีลูกค้าต่างชาติ)
7. ประสานงานกับ นิตบุคคลอาคารชุด ขอใบปลอดหนี้
8. ประสานงานกับ CR เพื่อเคลียร์เอกสารและค่าใช้จ่ายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ และจัดส่งแคชเชียร์เช็คที่รับ ณ วันโอนฯ
ให้ฝ่ายบัญชี
7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจในการตัดสินใจ (Authority):

ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification):

วุฒิการศึกษา (Education Background):

ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences):

1. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานโอนกรรมสิทธิ์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 3 ปี
2. สามารถใช้หลักภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เช่น Microsoft office (word, excel, power point)
4. สามารถ ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน อย่างน้อย 2 ภาษา ไทย และ อังกฤษ 

5. มีรถยนต์ มีใบขับขี่รถยนต์ /สามารถขับขี่รถยนต์ได้ดี

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency):

1. มีทักษะในการต่อรอง และรูปแบบการคิดที่เป็นแบบแผน
2. มีทักษะในการแก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม
3. ใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยไม่ผลักภาระให้คนอื่น
5. เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
6. ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ และมีความสุภาพ
7. มีใจรักงานบริการ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)