หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

Safety Officer
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.dad.co.th/career-detail.php?p=4421


กําหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

2. สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จําากัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr@dad.co.th

3. สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จําากัด (www.dad.co.th) หัวข้อ “สมัครงาน”

4. สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285

คุณสมบัติ
คุณสมบัติเฉพาะตําาแหน่ง
1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (จป.วิชาชีพ) จําานวน 2 อัตรา
(1) มีอายุตั้งแต่ 28 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
(2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํา่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาความปลอดภัย และอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(3) มีประสบการณ์ทําางานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทําางาน หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
เจ้าหน้าที่ชําานาญการ (จป.วิชาชีพ) จําานวน 1 อัตรา
(1) มีอายุตั้งแต่ 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
(2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํา่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาความปลอดภัย และอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(3) มีประสบการณ์ทําางานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทําางาน หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าช่วยเหลือบุตร, ช่วยเหลือการศึกษาของบุตร และช่วยเหลือการคลอดบุตร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก และเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง (โครงการฝึกอบรม/ดูงาน)
 • ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บุตร และคู่สมรส
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ลากิจ 6วัน/ปี
 • ลาพักผ่อน สูงสุด 15 วัน/ปี
 • ลาอุปสมบท/พิธีฮัจญ์
 • วันหยุดประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ด้วย ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อขึ้นบัญชีในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณวุฒิ และคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : จินตรักษ์
ที่อยู่ : เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2142-2241-2,0-2142-2285
โทรสาร : 0-2143-8889
โฮมเพจ : http://www.dad.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คีย์เวิร์ด : จป.วิชาชีพ , ความปลอดภัย , ความปลอดภัยวิชาชีพ , Safety , Iatf16949 , Iso 14001 , อาชีวอนามัย , Occupational Health , Iso9001 , ระบบบริหารคุณภาพ , จป.เทคนิค , ชีวอนามัยและความปลอดภัย , Safety Professional , Occupational Health & Safety , Occupational Health And Safety , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , วิชาชีพ , ชีวอนามัย , ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ , การจัดการสิ่งแวดล้อม , อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย , Occupational , Health , ความปลอดภัยในการทำงาน , จป. , Hse , Environmental Health , Occupational Safety And Health , Safety And Environment , ความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , จป. วิชาชีพ , ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ , ความปลอดภัยการทำงาน , Occupational And Safety , Osh , Ohs , Workplace Health And Safety , ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , Iso14001 , Environmental Health And Safety , Ehs , Health And Safety Compliance , Safety And Environmental , Safety & Environment , กฎหมายความปลอดภัย , Process Safety , Industrial Hygiene , Hazard Communication , Hazard Identification , Occupational Illness , Risk Assessment , จป วิชาชีพ , Occupation Health , Iso 9001 , Oh&s , จป , Professional Safety , Occupation Health And Safety , Ohe , จป.โรงงาน , ควบคุมคุณภาพ , Qc , Qa , Quality Assurance , ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ , Quality Control , ประกันคุณภาพ , Gmp , ตรวจสอบคุณภาพ , Iso14000 , Haccp , Apqp , Ppap , Quality Control , quality Assurance , Production Technology , Process Development , Iso , iatf16949 , Assurance , Qa Engineer , Iso , iec17025 , บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ , วิเคราะห์ทดสอบ , Quality Improvement , Quality Management Systems , Iso 22000 , Fssc 22000 , Halal , Warehouse Quality Control , Qc Inspector , Automated Tester , การประกันคุณภาพ , Hacc , Quality Management System , Qms , Iso , Iso17025 , Iso , iec 17025 , Health And Safety , Qhse , Safety Management , Environment Management , Health Safety And Environment , Health Environment , Water Treatment , สิ่งแวดล้อม , จัดการสิ่งแวดล้อม , อนามัยและความปลอดภัย , รับรองคุณภาพ , Wms , Sap , Erp , Iso18000 , บำบัดน้ำเสีย , Wastewater Treatment , Environmental , สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย , นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , Iso 9001:2008 , Ohsas18001 , Document Control , Quality Management , Qmr , ควบคุมเอกสาร Iso , บริหารงานคุณภาพ , Tis , ohsas 18001 , Ts16949 , Tis18001 , Machinery Product , Internal Environmental Audit , ควบคุมระบบเอกสาร , Farm , Agriculture , Farm Management , Ohsas 18001 , Qesh , ไฮโดรโปรนิกส์ , Control Plan , Fmea , Quality System , Six Packs , Ohsas , Ts 16949 , Iso14001:2015 , มาตรฐานสากล , มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม , บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม , มาตรฐานคุณภาพ , มาตรฐานการผลิต , Iso9001: 2015 , มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ , Hazardous , Materials Handling , Materials Handle , Materials , Materials Controller , Six Sigma , Green Belt , Waste Management , Gc , Hplc , Hplc-ms , Icp , Mercury Analyzer , Ph-meter , Environmental Management , อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , คุณภาพฝ่ายผลิต , คุณภาพผลิตภัณฑ์ , Health & Safety , Health&safety , Iso 14001:2004 , Iso 14004 , Iso 45001 , มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม , Environmental Planning , บริหารคุณภาพ , Iso Quality System , Quality Inspector , Iso 14000 , จัดการความปลอดภัยของอาหาร , ความปลอดภัยของอาหาร , Food Safety Management , Fsms , เซฟตี้ , Best Practices , Algorithm , Coding , Data Structure , Design Patterns , Oop , Iso 9000 , Quality Management Representative , Ppk , cpk , Msa , Spc , Mango , Navision , Visio , Lan , wan , Iso 14001:2015 , ระบบบริหารงานคุณภาพ , Msds , Imds , Iso45001 , กากอุตสาหกรรม , ควบคุมระบบบำบัด , มลพิษทางน้ำ , ทรัพยากรน้ำ , บริหารจัดการของเสีย , สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย , กฎหมายสิ่งแวดล้อม , Cccf , Iso5001 , Iso22000 , Iso1400 , Risk Assessment Management , Environmental Licenses , การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , สุขภาพและความปลอดภัย , Esd , ทดสอบระบบ , Qa Control , อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , Jit , 5s , Kanban , Visual Management , Aat , Ftm , Gm , Core Tools , Vda 6.3 , Supplier Control , Cqi-9 , Gd&t , Supplier Quality , Sanitary System , Brc , Dld , Fssc22000 , ระบบสุขาภิบาล , Iso 13485 , Iso , ts 16949 , Fda , Iso50001 , Energy Management System , พลังงานและสิ่งแวดล้อม , ระบบการจัดการพลังงาน , Ul , Iec17025 , Api Q1 , Acrs , Six-sigma , Lean Manufacturing , Ifs , Lean And Six-sigma , Lead Lean , Smt Process , Smt , Smt Engineer , Smt Technician , Sterilization , Aseptic , บำรุงรักษาเครื่องจักร , ซ่อมแซมเครื่องจักร , Risk Management , Chemical Process , Hes , Ford Thailand , Oem , Food Industrial , Hccp , Iso 900 , Food Tech , Food Science , Food Technology , Supplier Quality Assurance , ตรวจสอบชิ้นงาน , Eh&s , ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , Iso16949