หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ (ประจำ สาขาระยอง)

Safety officer in professional level
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัย
6. แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือประเมินความเสี่ยง
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ
10. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่งจากการทำงาน
11. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุเดือนร้อนรำคาญ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน
 • ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์จากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง
 • สามารถทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
สวัสดิการ
 • เบี้ยเลี้ยงภายในและภายนอกประเทศ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านพลังงานทางเลือกระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่เป็นผู้ผลิตผละให้บริการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม อาทิ งานออกแบบ งานก่อสร้าง การติดตั้ง และการประกอบธุรกิจด้านพลังงานมาอย่างยาวนาน จนเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ. ให้เป็นหนึ่งในผู้นำพลังงานธรรมชาติ ที่ต้องการลดการการพึ่งพาพลังงานจากต่างชาติ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่จบการศึกษา หรือ กำลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruiter
ที่อยู่ : 355 Bondstreet Road, Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2503-4116 Ext. 315-316
โทรสาร : 0-2503-4149
โฮมเพจ : http://www.scan-inter.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)