หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ It Support

It Support Officer
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , การผลิต
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร (วิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ใช้งานภายในองค์กร (User) ด้านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งHardware,Software และระบบเครือข่าย)
-ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ในด้านการทำงาน Support ระบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 0-2 ปี
- มีความรู้และแก้ไขปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์, Printer, Server, Network, Antivirus, Mail Client
   รวมถึง Hardware ต่างๆ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรู้จักวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
- มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • น้ำมันพืชสวัสดิการแจกฟรี และ ขายในราคาพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • รับค่่ารองเท้าประจำปี
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสประจำปี 2 เดือน
 • ให้เวลาในการทำกิจกรรมออกกำลังกาย และมี ห้อง Fitness
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด  ตั้งอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ   (www.cook.co.th) ผู้ผลิตน้ำมันพืชรายใหญ่ของประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “กุ๊ก” ควบคุมการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความมั่นคงและเติบโตทางธุรกิจมานานกว่า 40 ปี

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น อดทน รักความก้าวหน้า และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ดังนี้
 

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 99 หมู่ 2 ซอยธนากร ถนนพระสมุทรเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0-2819-7470-3 ext. 230-232
โทรสาร : 0-2819-7478
โฮมเพจ : http://www.cook.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด