หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ It Support

It Support
บริษัท แฟรี่วราสิริ จำกัด
ธุรกิจบริการ
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
-ดูแลระบบ network ของบริษัท
-Support งาน IT ทุกส่วน
- ติดตั้ง และบำรุงรักษา software และ hardware ตามความเหมาะสม
-ประสานงานกับ outsource ที่เกี่ยวข้อง
-สามารถ, ใช้คอมพิวเตอร์,โปรแกรมคอมพิวเตอร์,ระบบ เครือข่าย , ระบบฐานข้อมูล ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้พื้นฐานเรื่องระบบ Network และฐานข้อมูล SQL
-มีประสบการณ์ด้าน Helpdesk , IT Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย-หญิง อายุ 23 - 30 ปี (ผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อยสำหรับผู้ชาย)
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, วทบ.คอมพิวเตอร์, วศบ.คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล 043-000179 ต่อ 11
ที่อยู่ : 381/58 หมู่ 17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 086-237-4006
โฮมเพจ :