หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่GPS

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดตามตำแหน่งและสถานะรถทั้งหมดของบริษัทด้วยระบบ GPS
2. ติดตามและดูแลรถของบริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
3. ประสานงานกับพนักงานขับรถเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในระหว่างปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
4. ติดตามสถานะรถร่วมวิ่งทั้งหมดเพื่อเข้ารับงานในแต่ละวัน
5. ติดตามสถานะการขึ้นและส่งสินค้าของรถบริษัททั้งหมด เพื่อประสานงานกับลูกค้า
6. ควบคุมพฤติกรรมคนขับกรณีขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดผ่านระบบ GPS
7. ควบคุมพฤติกรรมคนขับกรณีจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์ผ่านระบบ GPS
8. ควบคุมพฤติกรรมคนขับกรณีขับรถออกนอกเส้นทาง
9. ควบคุมและติดตามการเริ่มวิ่งงานของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามความเหมาะสม
10. สำรวจเส้นทางเดินรถของการขนส่งสินค้า และจัดทำเป็นเส้นทางมาตรฐานในการวิ่งงาน
11. จัดทำรายงานสถานะรถทั้งหมดของบริษัทส่งให้ผู้บังคับบัญชา
12. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

 ปวส. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 0-3 ปี ด้านการจัดส่ง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

เพศชาย

สามารถใช้ MS Office

สามารถทำงานเป็นกะได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : โลจิสติกส์
สาขา : โลจิสติกส์
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ค่าช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศในด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ทันเวลา 
ชื่อผู้ติดต่อ : Kodchakorn
ที่อยู่ : 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2367-3570-6
โทรสาร : 0-2367-3577
โฮมเพจ : http://www.begistics.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)