หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที แผนกจัดการระบบค่าโดยสาร (สายสีน้ำเงิน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
• จัดการฐานข้อมูลและรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
• ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลและการใช้งานระบบ และตั๋วโดยสารร่วม
• จัดการสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ
• จัดการค่าพารามิเตอร์สำหรับอัตราค่าโดยสาร และบัตรโดยสาร
• ตรวจสอบและเผยแพร่รายงานในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจติดตามข้อมูลที่ผิดปกติ
• วิเคราะห์และทดสอบระบบ
• จัดการสำรองข้อมูล

คุณสมบัติ
• • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูล
• มีประสบการณ์ทางด้าน Database System, Software Development, System Administration
• มีความรู้ด้านเทคโนโลยี RFID และ Smart Card
• สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
• มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์วิธีการสมัครงาน:
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกประวัติของผู้สมัครล่วงหน้าก่อนเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่ https://recruitment-regis.bemplc.co.th
ขั้นตอนที่ 2 : ติดต่อสมัครงานทุก วันทำการ จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.00-13.00 น.
(สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครที่มีใบสมัครและพิมพ์จากระบบในวันที่เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง)
ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรบุคคล (สาขา 2)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-354-2000 ต่อ 183102 คุณจินดารัตน์


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะ : สถิติประยุกต์
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับบริษัท

BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED, the very first underground train operator in Thailand is seeking to take on suitable candidates who are up to the challenge of joining a dedicated team tasked with bringing system into a state of operational readiness.

The successful candidates will need to quickly grasp the operating principles and be able to work on their own as part of a team in various disciplines. All positions will be given the level of training commensurate with their roles and responsibilities within the organization.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาและว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรบุคคล (สาขา 2)
ที่อยู่ : 189, Rama 9 Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok, 10310
โทรศัพท์ : 0-2354-2000 Ext. 183102-3, 183105-6
โทรสาร : 0-2354-2020
โฮมเพจ : http://www.bemplc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจรถไฟฟ้า)