หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เภสัชกรวิจัยและพัฒนา

Pharmacist (Research and Development)
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาเดิม เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
- วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยาสามัญและยาสามัญใหม่
- จัดทำเอกสารร่วมกับฝ่ายทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนยา
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง / ชาย
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (คณะเภสัชศาสตร์)
*รับเฉพาะผู้ที่เรียนจบคณะเภสัชศาสตร์ เท่านั้น*

- ท่านต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- ต้องมีประสบการณ์งานด้านวิจัยและพัฒนาในธุรกิจอุตสาหกรรมยา
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • บ้านพักพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ปรับค่าจ้าง/ค่าตอบแทนประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“ บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด ”
 
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 และการเล็งเห็นถึงศักยภาพของการผลิตยาแผนปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงยาของผู้บริโภคภายในประเทศ จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของความเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ประกอบกับความเป็นผู้มองการณ์ไกลของคุณปัญญา บูรพาชีพ หนึ่งในกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันรุ่นแรกๆในประเทศไทย

บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด จึงมีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพที่ผลิตได้ในประเทศ แก่ผู้บริโภคชาวไทยมาโดยตลอด โดยการดำเนินธุรกิจมีจุดมุ่งหมายตั้งอยู่บนมาตรฐานของการผลิตยาที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คือ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นแนวทางตั้งแต่การผลิตครั้งแรกจวบจนปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคในประเทศ และการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพสัญชาติไทยไปยังต่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางในตลาดโลกต่อไป

 *** เปิดรับบุคลากรที่มีศักยภาพ รักความก้าวหน้า อยากมีงานที่มั่นคง ทุ่มเทให้กับการทำงานและมีความรับผิดชอบ เพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ และเป็นของความภาคภูมิใจเดียวกันกับเรา ตามนโยบายการส่งเสริมให้องค์กรเป็นที่ทำงานแห่งความสุข (Happy Workplace) คุณคืออีกคน...ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา *** 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 20 Soi Ngamwongwan 6 Yaek 3, Ngamwongwan Road, Bangkhen, Amphor Muang, Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ : 0-2589-2750-3,0-992-185-524
โทรสาร : 0-2580-2783
โฮมเพจ : http://www.buraphaosoth.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด