หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เลขานุการประธานบริษัทฯ

Secretary
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์ , การผลิต
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

: งานเลขานุการประธานบริษัท ในการประสานงาน ติดต่องานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนงานของประธานบริษัทฯ

: งาน Purchasing Engineer จัดหา-จัดซื้อ และประสานงานต่างประเทศ ในการค้นหาและคัดเลือกขยายฐานแหล่งผู้ผลิต ผู้ขายที่มีคุณภาพ และจัดซื้อ ติดต่อประสานงาน เพื้อให้ได้สินค้า/บริการตามที่ต้องการ

: รวบรวม จัดหา จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญและข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้มอบหมาย

: จัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ (ทักษะการใช้ภาษา  อังกฤษ ภาษาจีน ระดับดีมาก) 

: งานอื่นๆ ตามที่ประธานบริษัทสั่งการ

คุณสมบัติ

-

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เกี่ยวกับบริษัท
Siam Steel International Plc., the listed company on the Stock Exchange of Thailand, is part of Siam Steel Group which is Thailand's leading manufacturer of steel products since 1953. We are Thailand's leading manufacturer of Prefabricated Building under brand name "Lucky" Hi-Tech Building System and Steel Furniture under brand name "Lucky", "Kingdom", "Okamura", "Chitose" and "Pilot" including Movable and Built-in Wooden Furniture as well as decorative works. Our products are exported worldwide.

 Presently, we have entered into Renewable Energy Business such as Biomass Fuels, Solar Farm, etc. and already invested in 16 MW Solar Farm in Japan.

 As for biomass fuels, we have set up intergrated business;
- Forestry / Plantation
- Manufacturing facilities for wood chips, wood pellets and torrefied wood         pellets
- Logistics & services center
Our biomass fuels are mainly exported to Japan and worldwide markets.
 
We are looking for highly motivated and enthusiastic individuals to join our exciting expansion.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 51 Moo 2 Poochao Rd., Bangyaprak, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
โทรศัพท์ : 0-2384-3000,038-570-211-6,0-2384-2876,0-2384-3040
โทรสาร : 0-2384-2326,0-2384-2330,0-2394-2873
โฮมเพจ : http://www.siamsteel.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)