หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
การผลิต
กทม. (คันนายาว)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- นัดหมายและจัดตารางการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- ตรวจเช็คเอกสารทุกประเภทก่อนนำส่งเข้าเสนอเซ็นต์อนุมัติ
- ติดตามผู้บริหาร (สามารถ ออกต่างจังหวัดได้)
- จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารในการประชุมของผู้บังคับบัญชา ทั้งประจำสัปดาห์และไตรมาส
- ติดต่อประสานงานต่างๆให้กับผู้บริหาร
- และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

อายุ 28-35 ปี 

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการตลาดและด้านการสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าและบริการ

มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point ,Express

(ถ้ามี) ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน

 มีความรับผิดชอบ,ยิ้มแย้ม,เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย

 มีประสบการณ์เลขานุการผู้บริหาร

ติดตามผู้บริหารออกนอกสถานที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

มีทักษะการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะการพูด และการฟัง

รักในงานบริการลูกค้า

มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

สามารถเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยรามอินทรา 58
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (คันนายาว)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
          บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2546  ภายใต้แนวคิดที่ว่า ”ผลิตสินค้าดีมีมาตฐาน เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน คือหัวใจหลักสำคัญ ของ Go Hair” ที่บริษัทฯจะต้อง คิดค้น วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพระดับสูง และเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมอย่างตรงจุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงการวิจัยและการพัฒนาหลายๆด้าน บัดนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ภายใต้ Brand Go Hair จึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
  
 
ที่อยู่ : 546,548,550 ซอยรามอินทรา 58 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2948-6868-70
โทรสาร : 0-2948-7524
โฮมเพจ : http://www.gohair.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด